VVD over proef waterstofbus: Stop met deze omslachtige aanpak

Winschoten - De Statenfractie van de VVD Groningen heeft met verbazing kennis genomen van het bericht dat de waterstofbussen van Qbuzz alleen aan de andere kant van Nederland kunnen worden bijgetankt. Statenlid en woordvoerder OV Laura Dijkstra: "Een waterstofbus vervoeren op een oplegger om deze 250 kilometer verderop te kunnen bijtanken is net als water naar de zee dragen, een zinloze bezigheid."

De VVD is voorstander van het testen van nieuwe brandstoffen in het openbaar vervoer. Dijkstra: "Wij zijn voorstander van het aanjagen van innovatie in het openbaar vervoer. Net als de toepassing van andere energie neutrale technieken, vinden wij het gebruik van waterstofbussen een interessante ontwikkeling. Het testen daarvan juichen wij toe. Dat moet dan wel in regio’s gebeuren waar je deze bussen fatsoenlijk kunt voltanken: bijvoorbeeld in Helmond en Rotterdam." De VVD Groningen roept Gedeputeerde Staten op de proef met de waterstofbus te stoppen tot het moment dat deze in de provincie Groningen en Drenthe volgetankt kan worden. De Statenfractie zal zich ervoor inzetten dat komende december het waterstoftankstation in de provincie Groningen daadwerkelijk gerealiseerd is. Dijkstra: "Groningen als energieprovincie wil graag een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van waterstofbussen, mits dit in praktische zin en onder redelijke voorwaarden haalbaar is. 250 kilometer verderop tanken hoort daar niet bij."