Gedupeerde en verzekering: Gesteggel over centimeters

Winschoten - Roza van Manen kwam op zaterdag 1 juli lelijk ten val op het trottoir langs het Burgemeester Schönfeldplein in Winschoten. Gevolg: een verbrijzelde ellepijp en een gebroken spaakbeen. Ze stelde de gemeente Oldambt, als wegbeheerder, aansprakelijk. De verzekering heeft haar claim afgewezen.

Melior Verzekering in Oldenzaal stelt dat de oneffenheid ter plaatse dermate gering is dat niet gesteld kan worden dat het onderhoudsniveau beneden aanvaardbaar peil is gezakt. Hierbij wordt als aanvaardbaar een hoogteverschil van drie centimeter geacht. De gemeente Oldambt heeft, volgens de verzekeringsmaatschappij, het hoogteverschil ter plekke gemeten. Het hoogteverschil van de betreffende tegel ten opzichte van de overige tegels zou 'slechts' 0,8 centimeter zijn. De conclusie is dan ook, zo stelt Melior Verzekering, dat in dezen niet gesteld kan worden dat het onderhoudsniveau beneden aanvaardbaar peil is gezakt. In alle redelijkheid Bovendien, zo wordt gesteld, kan van een wegbeheerder in alle redelijkheid niet verwacht worden om de onder haar beheer vallende wegen en trottoirs te allen tijde in een perfecte effen staat te houden. 'Een normaal oplettende gebruiker van het wegdek mag daar dan ook niet van uit gaan, maar moet rekening houden met een zekere mate van oneffenheid'. Mevrouw Van Manen, die aan de val mogelijk blijvend letsel overhoudt, laat het hier niet bij zitten en gaat verdere stappen ondernemen om smartengeld te eisen. "Blijkbaar is er geen rekening gehouden met het feit dat twee tegels ervoor in een kuil lagen", zo zegt ze. "De eerste stap was in die kuil, waardoor ik naar beneden ging en vervolgens was de volgende stap tegen de 'verhoogde' tegel." Als de 'diepte' van de twee tegels in de kuil meegerekend worden, kom je, zo stelt mevrouw Van Manen, wel degelijk boven de wettelijke drie centimeter. Haar man beaamt dit verhaal. Geen rekening "Wij vinden dat de gemeente Oldambt zich er wel heel makkelijk van afmaakt en totaal geen rekening houdt met wat dit in de toekomst voor mij en mijn man betekent. Ook hadden wij op zijn minst verwacht dat Melior Verzekering en de gemeente Oldambt ons hadden uitgenodigd om met elkaar de plek van mijn ongeval te bezoeken, zodat ons de kans werd geboden om uitleg te geven." Lees meer op: http://www.hetstreekblad.nl/nieuws/81379/blijvende-schade-na-val-op-burgemeester-schonfeldplein-getuigen-gezocht/