Laagopgeleide WW’ers in Groningen aan de slag in seizoenswerk

Winschoten - De WW in Groningen nam in juni verder af. Door het aanhoudende economisch herstel vinden WW’ers weer vaker werk. Daarnaast profiteren vooral laagopgeleide WW'ers van seizoenswerkgelegenheid.

Eind juni telde Groningen 13.670 WW-uitkeringen. Dat is 4,5 procent van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Groningen nam in juni af met 754 uitkeringen (-5,2 procent). Deze dalende trend in de WW-ontwikkeling werd begin vorig jaar ingezet. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Groningen 14,4 procent (2.297) minder WW-uitkeringen. WW’ers profiteren van de toegenomen kansen op de arbeidsmarkt en vinden weer vaker werk. Daarnaast ontstond in juni veel tijdelijk werk in seizoensgevoelige sectoren als bouw en landbouw. In de bijlage een uitsplitsing van de WW op sector en per gemeente. Vooral tijdelijk Laagopgeleide WW’ers vinden in Groningen even vaak weer werk als middelbaar en hoogopgeleiden. Wel hebben zij een grotere kans om terug te vallen in de WW. Dit komt omdat laagopgeleiden relatief vaak seizoenswerk doen en aan het werk gaan als uitzendkracht. Dat staat in het rapport ‘Kansen voor laagopgeleiden’ dat UWV onlangs uitbracht. Van de laagopgeleiden met een WW-uitkering vindt in Groningen 69 procent binnen een jaar weer een baan. Dit is even hoog als het gemiddelde voor alle WW’ers.