Provincie Groningen steekt vier miljoen euro in verbetering fietsverkeer

Winschoten - De provincie Groningen steekt tot 2020 ruim vier miljoen euro in de verbetering van het fietsverkeer. Met dit geld wordt het aantal fietsenstallingen en fietskluizen bij overstappunten uitgebreid.

Verder wordt een aantal fietspaden en fietsoversteken veiliger gemaakt. Ook worden de Fietsroutes Plus herkenbaarder gemaakt. Met deze investeringen wil de provincie meer Groningers op de fiets krijgen.De concrete plannen van de provincie staan in het Uitvoeringsprogramma Fiets 2017-2020. Verkeersveiligheid Voor groot onderhoud aan fietspaden trekt de provincie de komende jaren ruim 900.000 euro uit. Op het moment dat er onderhoud moet plaatsvinden aan fietspaden, wordt dit moment aangegrepen om ook de verkeersveiligheid op de fietspaden te verbeteren. Dit kan door het fietspad te verbreden, door obstakels te verwijderen of door het aanbrengen van lijnen aan de zijkanten van het fietspad. Ook een groot aantal fietsoversteken wordt veiliger gemaakt door middenbermen, markeringen langs de weg en een betere verlichting. Fietsenstallingen Om de fiets beter te laten aansluiten op de trein en de bus investeert de provincie fors in fietsenstallingen en fietskluizen en oplaadpunten voor elektrische fietsen. Ook komt er een onderzoek naar de inzet van deelfietsen. Verder gaat de provincie samen met de politie onderzoeken hoe fietsendiefstal teruggedrongen kan worden. Stimuleren Tot slot gaat de provincie Groningen met campagnes het fietsen stimuleren. Hiervoor worden onder meer fietsroutes herkenbaarder gemaakt door bijvoorbeeld een speciale markering op de fietspaden. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de manier waarop op het platteland fietsen aantrekkelijker gemaakt kan worden.