Actiegroep ZUN Finnewold richt zich tot Stichting Landschap Oldambt

Finsterwolde - Actiegroep ZUN Finnewold heeft in een brief aan Stichting Landschap Oldambt om steun en advies gevraagd over de mogelijke aanleg van een zonneweide aan de noordkant van de plaatselijke H.J. Siemonsstraat.

Het zonnepark, gebouwd door FS-Solar, zou moeten komen op stuk grond van circa 15 hectare, dat door melkveehouder Harm Evert Waalkens, voorzitter van Stichting Landschap Oldambt, zou worden verkocht. De bedoeling is om op dit perceel 13 hectare zonnepanelen te plaatsen én een wandelstrook van 2 hectare aan te leggen. De gemeente Oldambt stelt als voorwaarde voor de eventuele aanleg van het zonnepark, dat er voldoende draagvlak voor dit plan moet zijn onder de inwoners van Finsterwolde. Aantasting van het landschap ZUN Finnewold richt zich tot Stichting Landschap Oldambt, onder meer gezien de reactie van deze stichting op de Omgevingsvisie van de Provincie Groningen. Landschap Oldambt stelt daarin akkoord te gaan met het beleid om zonneparken zoveel mogelijk uit het landelijk gebied te weren, 'maar achten de aanleg van zonneparken of -weiden een grote aantasting van het landschap'. Stichting Landschap Oldambt stelt voor 'eerst alle platte daken van (overheids)gebouwen, instellingen, bedrijven, kantoren en dergelijke te benutten om daar zonnepanelen op te leggen'. Actiegroep ZUN Finnewold (Zonneweids Uitzicht Nee) is niet tegen zonneweides, maar wel tegen de plek waar het nu gerealiseerd lijkt te gaan worden: Aan de noordkant van de H.J. Siemonsstraat, op een stuk grond van melkveehouder Waalkens. Volgens ZUN Finnewold grenzen de achtertuinen van een aantal bewoners namelijk aan dit stuk land waar straks duizenden zonnepanelen van 2,5 meter hoog komen te staan. "Dus weg eindeloze horizon, weg weids uitzicht, weg rust en ruimte." Andere mogelijkheden "Wij zijn van mening dat een gemeente Oldambt eerst andere mogelijkheden zou moeten onderzoeken voor de aanleg van het zonnepark. Er zijn tenslotte alternatieven genoeg. En niet voor de makkelijkste weg kiezen omdat het stuk grond hen letterlijk in de schoot is geworpen, ook al begrijpen wij dat de heer Waalkens dan waarschijnlijk veel geld zal mislopen." De stichting zegt grote waarde te hechten aan het begrip draagvlak, maar wil wel eerst een definitie van dit begrip, zodat deze ook daadwerkelijk gepeild kan worden. "Tellen de stemmen van de direct omwonenden dubbel? Of gaat het om een afspiegeling? Helaas hebben we hier tot op heden geen antwoord op gekregen." Volgens Franny Oolders van Dorpsbelangen Finsterwolde wordt er binnenkort een dorpsbrede enquête op touw gezet. Mocht er onvoldoende steun zijn voor dit plan, dan moet het zonnepark er niet komen, stelt Oolders. ZUN Finnewold hoopt dat het zonnepark, met steun van Stichting Landschap Oldambt, op een andere locatie komt.