Flexiplus Facility Group en Synergon gaan samen(werken)

Winschoten - "Allemaal kansen voor iedereen”, aldus de missie van sociaal werkvoorzieningsschap Synergon. En dus bundelt de organisatie haar krachten met facilitair dienstverlener Flexiplus uit Wedde. Woensdag werd de samenwerking tussen beide partijen formeel bekrachtigd met het ondertekenen van een huurovereenkomst.

Vanaf september zal Flexiplus zich vestigen in het kantoorpand van Synergon aan de Winschoter Hogebrug, op de grens van Winschoten met Blijham. Directeur Johannes Houwen van Flexiplus kan zijn geluk niet op. "Dit brengt ons letterlijk dichter bij elkaar. Bij Flexiplus zeggen we: het moet wérken. Daarom investeren we graag in samenwerking met een partner als Synergon. Door samen te werken aan innovatie en slimme combinaties in de praktijk, tillen we de kwaliteit voor onze klanten naar een hoger niveau." Directeur Ed Scherbeyn van Synergon vult aan: "Sociaal maatschappelijk ondernemen is onze basis. Optimaal mogelijkheden benutten, zoals Flexiplus en Synergon nu doen, hoort daarbij. Samen werken we gericht aan een betere maatschappij en een beter welzijn van klant en medewerkers. En reken maar dat dat allemaal kansen biedt, voor iedereen!"