Verhalen van mensen die onderdak boden aan vluchtelingen nog altijd welkom

Nieuwstatenzijl - De initiatiefgroep Grensoverschrijdende Vluchtroutes 1933–1945 is op zoek naar verhalen van nabestaanden van degenen die destijds hulp en onderdak boden aan Duitsers die vluchten voor het bewind van Adolf Hitler. En verhalen van de vluchtelingen zelf via hun nazaten.

Op 20 juni zijn de Nederlandse en Duitse deelnemers aan het initiatief bijeen geweest op het gemeentehuis van in Winschoten. Zij willen de vluchtwegen over de grens, van vluchtelingen voor het Nazi-regiem die vanaf 1933 de grens overstaken, markeren met informatiepanelen langs bestaande of uit te breiden wandel- en fietsroutes. De boeken van Ruud Weijdeveld over het Communistisch Verzet in Groningen zijn een belangrijke inspiratiebron voor de initiatiefnemers. Op 8 oktober vorig jaar is reeds een eerste paneel onthuld bij Nieuwstatenzijl aan de Dollard over de Internationale Rode Hulp, die destijds deze vluchtelingen ondersteunde. Daarbij waren toen aanwezig burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt Piet Smit, Rico Mecklenburg van Emden en Gerald Sap van Bunde, Bernard Bramlage (Lanrat van Leer) en dijkgraaf Alfred van Hall van Waterschap Hunze en Aa's. Drie informatiepanelen Op 20 juni is besloten om op 4/5 mei 2018 drie informatiepanelen te onthullen over deze vluchtroutes. Aan Duitse kant bij het veer van Petkum naar Ditzum, en bij de dijk bij Dyksterhusen. Het veer Petkum–Ditzum was een belangrijke schakel in de vluchtroute van Emden naar Nederland. De locatie Dyksterhusen werd gebruikt om bij hoog water op een visserbootje te stappen om de Dollard over te steken naar Nederland. Bij laag water werd het wad van de Dollard met een gids te voet of per slede overgestoken. Aan de Nederlandse kant wordt een locatie vastgesteld aan het fietspad ten Noorden van Bad Nieuweschans, waar vanaf 1933 vluchtelingen over de grens kwamen. De onthullingsceremonie van deze panelen op 4/5 mei 2018, die langs een route van circa 15 kilometer zullen worden geplaatst, zal nader worden uitgewerkt. Contact Iedereen die deze verhalen kent, of weet of die ergens zijn opgetekend, wordt opgeroepen contact op te nemen met de initiatiefnemers. Ook wordt iedereen uitgenodigd die aan het initiatief wil meewerken of het wil ondersteunen. Voor contact: vluchtroutes1933-1945@outlook.com.