Twee miljoen provinciale subsidie voor project Kansrijke Leerweg

Scheemda - Vijf ondernemers hebben de handen in elkaar geslagen om werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt op te leiden tot technische vakmensen. Zij dichten zo het gat tussen vraag en aanbod van deze beroepsgroep in de provincie Groningen.

Twee bedrijven die meewerken aan dit project zijn Witec fijnmechanische techniek in Vlagtwedde en afvalspecialist Virol in Scheemda. Witec is leverancier van fijnmechanische onderdelen en high-tech componenten met een zeer hoog kwaliteitsniveau; Virol heeft meerdere initiatieven ontwikkeld op het gebied van afvalstromen. Met name de demontage van elektrische apparaten vraagt om inzet van geschoolde werknemers. Het gat tussen vraag en aanbod wordt momenteel niet voldoende via het reguliere onderwijsaanbod opgevuld, ook omdat het opdoen van praktijkervaring tijdens de opleiding veelal ontbreekt. Tegelijk vergroten de initiatiefnemers de kans op een baan voor werkzoekenden van alle leeftijden – ook zonder startkwalificatie. Pilot van drie jaar In een pilot van drie jaar worden in vijf bedrijfsscholen 130 kandidaten opgeleid. Daarvan krijgen uiteindelijk 100 kandidaten langdurig werk. Na de proefperiode van drie jaar, is het de verwachting dat jaarlijks 50 tot 100 werkzoekenden worden opgeleid en een baan vinden. De provincie Groningen stelt twee miljoen euro beschikbaar voor dit driejarige project. Eelco Eikenaar, gedeputeerde van Arbeidsmarkt & Onderwijs is enthousiast: “Dit project is een unieke samenwerking tussen de bedrijven, de gemeenten en het UWV dat wij als provincie ondersteunen. De bedrijven worden in hun groei belemmerd door het tekort aan geschoolde vakmensen op de arbeidsmarkt. Door de krachten te bundelen ontwikkelen zij hier een oplossing voor én bieden ze werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt een reëel perspectief op werk.” Forse impuls voor de economie Patrick Brouns, gedeputeerde van Ondernemerschap & Innovatie: “Ruim een jaar geleden signaleerden we als provincie in overleggen de behoefte van ondernemers aan opgeleide technische vakmensen en de behoefte van scholen aan de mogelijkheid voor leerlingen om ervaring op te kunnen doen in de praktijk. Ik waardeer het bijzonder dat het bedrijfsleven het initiatief heeft genomen deze behoeften bij elkaar te brengen, met de Kansrijke Leerweg als resultaat. Vanwege de technische oriëntatie zal dit structurele werkgelegenheid opleveren en een forse impuls geven aan de ruimtelijk economische structuur van Noord Nederland.” Groningen@Work De totale kosten van het project bedragen vier miljoen euro. Gedeputeerde Staten willen het project Kansrijke Leerweg subsidiëren met twee miljoen euro vanuit het Ruimtelijk Economisch Programma Zuiderzeelijn (REP-ZZL), onder de vlag van Groningen@Work, het provinciale programma Economie en Arbeidsmarkt 2016-2019. Voordat GS een definitief besluit nemen, vragen zij nu eerst Provinciale Staten om hun mening.