Damsport Oost-Groningen in de lift na jubilerend Rozenfestival

Winschoten - Het 50-jarig bestaan van het Winschoter Rosarium, dat in het eerste weekend van juli werd gevierd was een daverend succes. Damclub Winschoten, ook aanwezig tijdens dit evenement, liftte mee op dit succes.

Een snelle evaluatie leert dat twintig liefhebbers van de damsport te kennen hebben gegeven lid te willen worden van Damclub Winschoten. Omdat het publiek dat het Rozenfestival bezocht niet alleen uit Winschoten, maar ook van (ver) daarbuiten kwam, profiteerden ook naburige damverenigingen mee. Ook daar was een toeloop van nieuwe leden te zien.