GroenLinks Bellingwedde wil opheldering over inzet geld armoedebestrijdig

Wedde - Bellingwedde sluit 2016 af met een tekort van 64.000 euro. Dat werd duidelijk tijdens de behandeling van de Jaarstukken 2016 en de Voorjaarsnota 2017. Opvallend is het tekort op het armoedebudget, vindt GroenLinks. De partij wil opheldering over de inzet van het geld voor armoedebestrijdig.

In 2014 en 2015 bleef er steeds geld over op het armoedebudget en daarom besloot de raad in 2015 om een deel van dit overgebleven geld (50.000 euro) extra in te zetten voor 2016. Ook vroeg de raad aan het college om uit te zoeken waarom er steeds geld over bleef. Hoeveel huishoudens? Fractievoorzitter Marja Bos: “We vroegen het college om uit te zoeken hoeveel huishoudens in Bellingwedde rond moeten komen van een laag inkomen en onderzoek te doen naar de behoeftes van deze groep, zodat het overgebleven geld op een goede manier ingezet zou kunnen worden. GroenLinks heeft toen ook gevraagd om extra aandacht te besteden aan kinderen die in armoede opgroeien. We hebben zelfs een aantal suggesties aan het college meegegeven. Bijvoorbeeld om, vergelijkbaar met de cadeaubon die elk jaar als mantelzorgcompliment wordt gegeven, voor deze kinderen een bon voor kleding of speelgoed beschikbaar te stellen, zodat ze ook eens iets nieuws kunnen krijgen." En verder: "En omdat de Muziekschool onderdeel geworden is van Cultuurhuis De Klinker wordt de subsidie voor muziekles afgebouwd. Nieuwe leerlingen die vanaf 1 augustus 2017 les willen gaan volgen moeten het volledige lesgeld betalen. Dat is al gauw meer dan 300 euro per jaar. Dat is voor ouders met een laag inkomen niet te betalen en daarom heeft GroenLinks het college gevraagd om als gemeente deel te nemen aan het Jeugdcultuurfonds. Op die manier is er dan een mogelijkheid voor financiële ondersteuning voor kinderen die graag muziekles, dans, toneel of theaterles willen." Bij de behandeling van de Jaarstukken 2016 en Voorjaarsnota 2017 kwam het college echter niet met voorstellen. Nu bleek ineens dat er zelfs teveel geld uitgegeven is. GroenLinks vroeg de portefeuillehouder om opheldering, maar die kwam er niet uit. GroenLinks heeft daarom schriftelijke vragen ingediend. Duidelijkheid Marja Bos: “Op 11 juli 2017 moet de raad een besluit nemen over de Jaarstukken en Voorjaarsnota en voor die tijd willen wij duidelijkheid over het armoedebudget. Wij willen weten waar het geld en uitgegeven is en hoe het kan dat het college niet eerder wist dat er zelfs teveel geld uitgegeven is in 2016. Het ene jaar hou je een ton over en het volgende jaar is er een tekort van 50.000 euro. Dan ben je niet in control en dat kan en mag niet als het om geld gaat dat ingezet moet worden voor armoedebestrijding.”