Vrijwilligers brandweer in het zonnetje gezet - foto's

Winschoten - Op het jaarlijkse brandweerfeest zijn de vrijwilligers van de brandweer in het zonnetje gezet om ze te bedanken voor hun inzet. Er werd teruggeblikt op het afgelopen jaar en de hoogtepunten passeerden de revue.

Onder andere de nieuwe voertuigen die het Oldambt krijgt en de nieuwe helmen, mobilofoons en bluskleding die er nog komen, werden genoemd. In 2016 was het aantal uitrukken iets hoger dan in 2015. Een aantal uitrukken werd hierbij specifiek uitgelicht vanwege hun omvang of effect. Maar ook een uitruk naar een brandweercollega bleef uiteraard niet onbesproken. Nieuwe vrijwilligers Vorig jaar zijn negen nieuwe vrijwilligers aangenomen bij de brandweer, waaronder ook een aantal vrouwen. Daarnaast werden enkele jubilarissen nog even extra in het zonnetje gezet vanwege hun dienstjaren als vrijwilliger bij de brandweer. Jan Börchers en Henk Klooster zitten 12,5 jaar bij de brandweer; Jakob Mulder, Fré van Calker, Marcel Lasker, Helmer Modderman, Paul Lalkens en Geert Zoutman zelfs 25 jaar. Allen kregen een onderscheiding opgespeld en een oorkonde voor hun jarenlange trouwe dienst. Na het officiële deel gingen de uniformjassen uit en werd het buffet geopend. Foto's Marcel Lameijer