Staatsbosbeheer velt zieke essen in Beerta en Finsterwolde

Beerta - Nu bossen en beplantingen in blad staan valt het op dat dit niet voor alle boomsoorten geldt. De es gaat massaal dood als gevolg van de agressieve schimmelziekte ‘essentaksterfte’. In het Noordbos in Beerta en het bos van de Kromme Elleboog in Finsterwolde is een groot deel van de essen aangetast. Ze worden geveld door Staatsbosbeheer.

Dit is volgens Staatsbosbeheer nodig omdat de zieke bomen gemakkelijk kunnen omvallen. Binnenkort zal er in deze (bos)gebieden van Staatsbosbeheer dan ook hard gewerkt worden om de risico’s voor de bosbezoeker te beperken. In de eerste plaats zullen de zieke bomen in een brede zone langs de fiets- en wandelpaden worden verwijderd. Toekomst van de es Bij Staatsbosbeheer is landelijk inmiddels 85-90 procent matig tot zwaar aangetast; de verwachting is dat hooguit 10 procent van de essen gezond blijft. Daarmee dreigt er een waardevolle inheemse boomsoort uit het Nederlandse landschap en uit de bossen te verdwijnen. In een groot deel van Nederland ontstaan grote gaten in het bos om ons heen. In deze gaten gaan we zorgen voor nieuwe bos door planten van bomen of natuurlijke verjonging, maar dat kan enige jaren duren. Staatsbosbeheer zegt als beheerders heel zuinig te zijn op de resterende, nog gezonde bomen. Samen met wetenschap en kwekers wordt onderzocht of resistente essen gekweekt kunnen worden om de es voor mens en natuur in Nederland duurzaam te behouden. Op de korte termijn is dat echter geen oplossing voor de essentaksterfte. Omdat het een calamiteit betreft is het verwijderen van de essen ook in het broedseizoen toegestaan. Meer informatie Kijk voor meer informatie op https://www.staatsbosbeheer.nl/over-staatsbosbeheer/dossiers/bos-en-hout/essentaksterfte