Oosterlengte deelnemer aan de campagne ‘Werken in de ouderenzorg. Dat zit in je.’

Winschoten - Vijftien zorgorganisaties in Noord-Nederland lanceren een gezamenlijke campagne voor werken in de ouderenzorg. Eén van de deelnemers aan 'Werken in de ouderenzorg. Dat zit in je' is Oosterlente.

Werken in de ouderenzorg kampt met een negatief imago. Veel mensen hebben niet een realistisch beeld over het werken in de ouderenzorg. Daardoor wordt steeds moeilijker om verpleegkundigen en verzorgenden te vinden voor de ouderenzorg. Terwijl medewerkers die werken met ouderen juist ook de mooie kanten van het werken met ouderen zien en hart hebben voor ouderen. Daarnaast groeit het aantal ouderen in Noord-Nederland de komen jaren flink. Het is daarom belangrijk dat er genoeg en goede medewerkers naar de sector worden geleid. Zorgplein Noord (werkgeversorganisatie in Noord-Nederland) bracht vijftien zorgorganisaties bij elkaar om een imago- en wervingscampagne op te zetten voor de ouderenzorg in Noord-Nederland. Website live Dee website www.ouderenzorgzitinje.nl en de Facebookpagina ’Ouderenzorg zit in je’ is inmiddels live gegaan. Vijftien medewerkers uit de ouderenzorg zetten mensen aan het denken over de belangrijke en mooie rol die medewerkers in de zorg kunnen vervullen. Wanneer een geïnteresseerde in actie wil komen, zijn er meeloopdagen, werk-leertrajecten maar ook vacatures te zien op de website. De campagne zal gecoördineerd worden door Zorgplein Noord en het komend jaar zich vooral op online en sociale kanalen richten. Oosterlengte Bij Oosterlengte kan men terecht voor meeloopdagen. Voor het maken van een afspraak voor een meeloopdag kan er contact worden opgenomen met de P&O adviseur via emailadres: vacatures@oosterlengte.nl of per telefoon op 0597-471700. Verder heeft Oosterlenge verschillende leer-werk trajecten en veel vacatures. Kijk op www.ouderenzorgzitinje.nl/vacatures voor een overzicht van ons aanbod binnen de campagne. De deelnemende organisaties zijn: Thuiszorg het Friese Land, Meriant, de Hoven, Zonnehuisgroep, Patyna, Zorggroep Tangenborgh, Kwadrant Groep, Noorderbreedte, Treant, Zorggroep Meander, Zorggroep Drenthe, Zorggroep Oosterlengte, Zorggroep Icare, Burgemeester Julstingatehuis en Interzorg.