Burgemeester Jaap Kuin van Pekela begroet twaalf statushouders

Oude Pekela - Burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela ontving woensdag twaalf statushouders voor de ondertekening van hun participatieverklaring.

De ondertekening is voor de nieuwe Pekelders onderdeel van hun inburgeringstraject. Een nieuw verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen voor alle nieuwkomers is de participatieverklaring. Daarin staan kernwaarden van de Nederlandse samenleving als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal. Met de ondertekening ervan verklaart de nieuwkomer van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving kennis te hebben genomen, deze te respecteren en er een actieve bijdrage aan te leveren.