Snel zekerheid: Borstkanker of niet....

Winschoten - Voor vrouwen en mannen die vermoeden dat ze borstkanker hebben, breekt er een onzekere tijd aan. Bij het Ommelander Ziekenhuis kunnen zij binnen 24 uur terecht bij het mammateam en krijgen dan binnen een dag uitslag of het om borstkanker gaat of niet.

Dankzij een goede samenwerking tussen de afdelingen Chirurgie, Radiologie en de verpleegkundig specialist oncologie is het mogelijk om binnen 24 uur de onderzoeken te doen en een diagnose te kunnen stellen. Verpleegkundig specialisten oncologie van het borstkankerteam van het Ommelander Ziekenhuis Marja Dales en Corrie Vegter vertellen: “Soms worden er symptomen van borstkanker ontdekt tijdens het nationale bevolkingsonderzoek. De vraag of iemand borstkanker heeft, komt dan boven. Het kan ook zijn dat je zelf, of je partner, veranderingen aan de borst(en) ontdekt. Wanneer dit zo is, adviseren wij om dit met de huisarts te bespreken. In samenspraak met de huisarts kan er besloten worden direct door te sturen naar de mammapoli. De zorg rondom afwijkingen in de borst is zo ingericht dat het binnen 24 uur duidelijk is wat de oorzaak van de klachten is.” Het eerste bezoek Marja en Corrie: “Als iemand voor de eerste keer komt op de mammapolikliniek, volgt een afspraak met een chirurg en verpleegkundig specialist oncologie. Zij stellen vragen over eventuele klachten en willen een aantal algemene gegevens weten. Dan volgt een lichamelijk onderzoek van de borsten en de lymfeklieren in oksel en hals. Er wordt een mammografie en/of een echografie gemaakt, eventueel gevolgd door een biopsie of een punctie.” Snel een diagnose “Nog dezelfde dag, of de volgende dag, is de uitslag van het onderzoek bekend”, vervolgen Marja en Corrie. “Als de uitslag borstkanker is, dan worden de verschillende behandelmogelijkheden en de eventuele consequenties van de keuzes uitvoerig besproken. Er wordt rustig nagegaan of alles duidelijk is en of er nog vragen zijn. Wij adviseren om bij uitslaggesprekken altijd een vertrouwd persoon mee te nemen.” Vragen stellen Marja en Corrie: “Als je slecht nieuws te horen krijgt, schieten er allerlei gedachten door je hoofd en zijn er emoties. Over het algemeen zijn er goede behandelingen mogelijk voor borstkanker, maar helaas geneest niet iedereen. Van belang is altijd dat je als patiënt weet wat er op je afkomt. Iedere patiënt en zijn of haar naasten kunnen van ons goede uitleg verwachten en wij nodigen iedereen dan ook van harte uit om alle zorgen te uiten en vragen te stellen.” Roze lintje Het Ommelander Ziekenhuis heeft sinds jaren het roze lintje voor borstkankerzorg. Dit roze lintje is een kwaliteitskeurmerk dat uitgereikt wordt door de Borstkankervereniging Nederland (BVN). Het geeft aan dat het ziekenhuis voldoet aan alle eisen die de BVN stelt aan goede borstkankerzorg. Reacties op dit artikel kunt u mailen naar info@ozg.nl.