SP Oldambt: flitspaal aan de Blijhamsterweg, landbouwverkeer weren

Winschoten - SP Oldambt vraagt de gemeente Oldambt te onderzoeken of een pilot 'Het plaatsen, of het laten plaatsen door het Openbaar Ministerie, van een digitale flitspaal aan de Blijhamsterweg in Winschoten' zinvol is.

Volgens de socialisten houden weggebruikers zich op deze weg vaak niet aan de toegestane maximum snelheid. Mocht er tot plaatsing van een digitale flitspaal worden overgegaan, dan stelt de SP voor na een jaar de bevindingen te evalueren en aan de conclusies vervolg stappen te verbinden, een en ander in overleg met alle belanghebbende partijen. Landbouwverkeer Verder wil de SP het landbouwverkeer weren op de Blijhamsterweg. "Landbouwverkeer vindt zijn weg via de Blijhamsterweg en de Wilhelminasingel naar het industrieterrein De Rensel. Vooral in de oogsttijd geeft dit niet alleen enorme verkeer- en geluidoverlast, maar de robuustheid van de huidige tractoren en hun aanhangwagens én de snelheid waarmee geraasd wordt, geeft een onveilig gevoel bij de bewoners en de andere weggebruikers." De SP stelt voor het landbouwverkeer komende van de Udensweg en Blijham via de A.J. Romijnweg op industrieterrein Hoogebrug, via de rondweg N376 de rotonde naar de Industrieweg op industrieterrein De Rensel te leiden. "Via deze route belast het landbouwverkeer slechts over een lengte van één kilometer het overige verkeer rijdende op de N376 richting de A7." Positief advies De SP vraagt de gemeente het verzoek, om landbouwverkeer op boven omschreven gedeelte van de provinciale oostelijke rondweg toe te staan, begeleid met een positief advies in te dienen bij de Provincie Groningen.