Detachering medewerkers groen van SW-bedrijf Synergon verloopt succesvol

Winschoten - Het wijkbeheer in de gemeenten Bellingwedde, Pekela en Oldambt wordt sinds 2016 uitgevoerd door wijkteams, bestaande uit gemeentemedewerkers en gedetacheerde medewerkers van Synergon. De teams zorgen er gezamenlijk voor dat de dorpen en wijken schoon, netjes en veilig blijven.

“Onze gemeenten hebben in 2016 alle SW-medewerkers in het groen overgenomen. Dat is niet alleen fantastisch, maar ook uniek in Nederland”, zegt Hillie Haarsma, teamleider Detachering, Opleiding en Ontwikkeling bij Synergon. Het aangaan van een intensieve samenwerking tussen gemeente en Synergon, in teamverband én op basis van een gezamenlijke verantwoordelijkheid ging niet zonder slag of stoot. Maar teamleiders Grietje Schonewille (Oldambt) en Henk Jan Laning (Pekela) en hoofd buitendienst Remko Cannegieter (Bellingwedde) zijn stuk voor stuk enthousiast over de effecten op de betrokkenen en de leefomgeving. “Het gaat zo goed, dat is soms best een beetje eng”, aldus Schonewille. “Je verwacht dat er ook wel eens een tegenslag komt, maar tot nu toe is die uitgebleven.” Vastgesteld budget Synergon vervulde voor de gemeenten voorheen al een belangrijke rol bij het groenonderhoud. De gemeenten kochten het uitvoeren van taken vooraf in bij Synergon voor een vastgesteld budget. “Daar zat minder flexibiliteit in”, zegt Cannegieter. “Als er een extra vraag was van inwoners, of we hadden behoefte aan meer onderhoud in een bepaald gebied, dan moest dat extra ingekocht worden. Dan is het maar de vraag of dat geld er is.” Strikte scheiding In zijn gemeente was Synergon verantwoordelijk voor onderhoud binnen de kom. De gemeente voor daarbuiten. De strikte scheiding en het feit dat diensten moesten worden ingekocht resulteerde soms in vreemde situaties in de gemeente. “Tot het bord 'einde bebouwde kom' van het ene dorp en vanaf het bord 'bebouwde kom' van het andere dorp was het groen keurig onderhouden. Met het stuk daartussenin werd op dat moment dan niks gedaan.” Grenzen zijn weg Dit beeld is compleet veranderd. “De grenzen zijn letterlijk en figuurlijk weg”, zegt Cannegieter. “Iedereen werkt aan hetzelfde doel. De mensen voelen zich verantwoordelijk voor ‘schoon, netjes, veilig’. Ze zijn allemaal eigenaar van dezelfde taak. Dat het werkt zie ik terug in de gemeente. Het ligt er allemaal keurig bij.” Laning bevestigt dit beeld. “We hebben gezien dat de veranderingen best lastig zijn geweest, zowel voor gemeente- als Synergonmedewerkers. Maar het is mooi om te zien dat mensen zich nu veel gelijkwaardiger en verantwoordelijker voelen.” “In de behandeling van de teamleden staat gelijkwaardigheid zeker voorop”, beaamt ook Schonewille. Loslaten vooroordelen Gemeentemedewerkers leren steeds beter om te gaan met medewerkers met een beperking. Dat begint al met het loslaten van vooroordelen. “Het is gemakkelijk gelijk een oordeel te hebben als je iemand op een schoffel ziet leunen. Maar je kunt niet altijd aan de buitenkant zien wat er aan de hand is. Misschien is er wel een hele goede reden dat iemand stilstaat.” Empathisch vermogen De aansturing van SW-medewerkers vraagt om bepaalde eigenschappen, daar zijn Cannegieter, Schonewille en Laning het alle drie over eens. “Empathisch vermogen is wel de eerste”, aldus Laning. “Je moet ook wel agogische eigenschappen hebben en een beetje kunnen praten. Wat dat betreft heb ik veel respect voor de werkleiders van Synergon. Je merkt toch dat ze veel meer kennis hebben met betrekking tot het begeleiden van mensen met een beperking. Het is zeker een vak apart.” Wederzijds begrip “Verbinding is ook heel belangrijk”, zegt Laning. Die verbinding ontstaat bijvoorbeeld op gezamenlijke informele bijeenkomsten, zoals een personeelsbarbecue of nieuwjaarsbijeenkomst. “Dat soort bijeenkomsten zijn belangrijk om te organiseren. Bij zo’n gelegenheid komen er gesprekken op gang en je ziet dat er steeds meer wederzijds begrip komt.” Voorbereiding In Oldambt koos men voor een langere voorbereidingsperiode, om een breed draagvlak te creëren voor de nieuwe werkwijze. “Ook achteraf vind ik dat een hele goede keuze”, zegt teamleider Schonewille. “Ik wilde geen losse eindjes meer. Niet in de wijze van samenwerken, niet met het materieel. En iedereen had de tijd om aan de veranderingen te wennen, nog voor ze waren ingevoerd. Toen de wijzigingen officieel ingingen, voelde het eigenlijk al heel natuurlijk, alsof het altijd al zo was. Er was rust, iedereen wist waar ie aan toe was.” Resultaten Iedere gemeente heeft het weliswaar op zijn eigen manier aangepakt, maar over de resultaten zijn ze het allemaal eens. “Er is alleen maar win-win”, zegt Cannegieter. “We kunnen de inwoners veel sneller en beter bedienen. Medewerkers van Synergon zijn trotsop hun werk, verleggen hun grenzen. Er is ook veel minder ziekteverzuim. En we zijn veel beter in staat de gemeente netjes te houden.” Belangrijke stap “We hebben een belangrijke stap gezet”, aldus Laning. “Het was even wennen en misschien gingen sommige veranderingen ook wel te snel. Maar we hebben nu veel beter in beeld waar we aandacht voor moeten hebben. We moeten deze lijn nu verder ontwikkelen, ook met gerichte opleidingen voor opzichters en wijkbeheerders. Natuurlijk moesten we vanuit wetgeving wel een stap zetten, maar dit is toch ook gewoon je sociale plicht? Het mooie hiervan is, dat je in feite gewoon ieders talent benut. Iedereen heeft wel iets waar hij in uitblinkt. De kunst is om uit te vinden waarin en wat hij nog meer in zijn mars heeft.”