ChristenUnie wil overleg over spoorbrug Eems

Winschoten - De ChristenUnie in Provinciale Staten van Groningen wil nog voor de zomer spreken over de plannen voor de nieuwe spoorbrug bij Weener. De komende weken zal in Duitsland een besluit worden genomen over herstel of nieuwbouw van de Friesenbrücke over de Eems.

De huidige brug is zwaar beschadigd en buiten gebruik vanwege aan aanvaring in december 2015. Het lijkt er, volgens ChristenUnie, sterk op dat er voor een nieuwbouwvariant gekozen wordt die niet geschikt is voor de snelle verbinding Groningen-Bremen. Ook is deze brug pas in 2024 klaar. Het Groninger provinciebestuur heeft in een brief aan de Duitse staatssecretaris Ferlemann zorgen geuit over hun geringe betrokkenheid bij de besluitvorming en over de belangen van het spoorvervoer bij de keuze tussen herstel en nieuwbouw. De ChristenUnie vindt dat een nieuwe of herstelde brug optimaal beschikbaar moet zijn voor het treinverkeer met het oog op de spoorlijn van Groningen naar Bremen. Omdat er op korte termijn een beslissing zal worden genomen wil de ChristenUnie nog voor de zomer met het provinciebestuur spreken over over de plannen die er voor de brug zijn, de beschikbaarheid van de financiële middelen vanuit Nederland voor de spoorverbinding Groningen-Bremen en over of en in hoeverre Nederlandse overheden worden betrokken bij de afwegingen die worden gemaakt.