Gedupeerden kunnen nog altijd fluiten naar hun geld na faillissement Parc Emslandermeer

Vlagtwedde - Parc Emslandermeer in Vlagtwedde is op 5 maart 2014 door de rechtbank in Noord-Nederland failliet verklaard. Als curator is aangesteld mr. F.R. Omta. Mensen die indertijd hun vakantie op dit park hadden geboekt hebben nog altijd niet hun geld terug.

Zoals bekend komen bij een faillissement eerst de boedelschuldeisers (onder andere verhuurders en werknemers) aan bod, vervolgens krijgen preferente schuldeisers (werknemers met achterstallig loon en belastingdienst) en dan pas – mocht er nog geld te verdelen zijn – de concurrente schuldeisers; in dit geval mensen die bijvoorbeeld een (korte) vakantie hadden geboekt op het park en het geld al hadden overgemaakt. Gedupeerden Helmuth van den Broek uit Roosendaal is één van de gedupeerden. Hij maakte drie jaar gelden, op 24 februari, 628,70 euro over. Hoeveel schuldeisers er zijn, is niet bekend. Wel liet het advocatenkantoor weten dat er zich 'enkele tientallen privépersonen hebben gemeld die een vakantie hadden geboekt'. Curator mr. F.R. Omta gaf Van den Broek in een reactie weinig hoop of hij ooit iets van zijn centen terugkrijgt: “Op dit moment is het nog niet duidelijk of er bij beëindiging van de faillissementen enige uitkering zal kunnen plaatsvinden aan de crediteuren.” Drie jaar na dato Nu, ruim drie jaar na dato, hebben de gedupeerde privépersonen nog altijd hun geld niet terug. In een reactie liet Omta weten dat er nog enige werkzaamheden plaatsvinden in bovenvermelde faillissementen. "Op welke termijn de faillissementen zullen worden afgewikkeld, is thans nog niet te zeggen. Ook is nog niet aan te geven of aan de concurrente crediteuren enige uitkering kan worden gedaan." De vorderingen van de mensen die indertijd een vakantie op Parc Emslandermeer hadden geboekt (en betaald) is, volgens de curator, geplaatst op de lijst van voorlopig erkende concurrente crediteuren.