Nieuw tijdschrift Stichting Oud Winschoten in het teken van het jubileumjaar

Winschoten - Stichting Oud Winschoten timmert dit jaar nadrukkelijk aan de weg wat niet vreemd is wanneer men bedenkt dat het exact 40 jaar geleden is dat de promoter van Winschotens historie werd opgericht. Een jubileumjaar waar de stichting met recht trots op kan zijn.

Het is dan ook niet toevallig dat in het jubeljaar de inspanningen van de vrijwilligers van de stichting op de begraafplaats aan de Hofstraat hun beslag hebben gekregen. Daar was het de optie 9000 graven te registreren en in een database te vereeuwigen maar waarlijk belangrijker nog graven te restaureren, op te schonen en de tombes hun oude gezicht terug te geven. Naast deze activiteit werd er recent een jubileumkrant huis-aan-huis uitgegeven waarin de wapenfeiten over 40 jaar Oud Winschoten werden beschreven. In de traditie van de stichting kan ook het halfjaarlijkse tijdschrift over de geschiedenis van Winschoten van de stichting worden geplaatst dat deze week weer bij de boekhandel ligt. Het is alweer de 38e uitgave van het magazine. Ook in dit nummer slaagt de redactie van de stichting er weer in unieke en historische gebeurtenissen uit de rijke historie van de stad Winschoten te presenteren daarbij wederom geholpen door een onmisbare schare getrouwen die de stichting altijd hebben ondersteund en waarbij telkens weer uit de meest uiteenlopende hoeken van deze aardkloot bijdragen komen. G.J. te Loo In het tijdschrift trapt voorzitter Trijnko Pelgrim direct een open deur in door te stellen dat oud-burgemeester G.J. te Loo, die op 31 maart van dit jaar overleed, trots zou zijn geweest, indien hij het nog had kunnen meemaken, dat het jubileum zo zou zijn gevierd. Te Loo stond namelijk 40 jaar geleden aan de wieg van de oprichting van de stichting. Ook spreekt Pelgrim zijn spijt uit over de geannuleerde concerten van Cerfontaine waarvoor te weinig belangstelling bestond en spreekt van een kentering in de belevenis bij de Winschoters met betrekking tot muziek en zang. Dit uiteraard ook in het kader dat recent zowel Amicitia, Zang- en Vriendschap en het Winschoter Mannenkoor wegens teruglopende ledenaantallen de handdoek in de ring hebben gegooid. In het tijdschrift vat Wil van der Lelie het verhaal van een brutale grafschennis aan de begraafplaats aan de Hofstraat uit 1949 samen en schetst Ko van der Hende een beeld van de eerste Winschoter in het nationale voetbalteam: Klaas Nuninga. Ook Bert Dijkema haalt zijn herinneringen aan sportheld Klaas Nuninga op. Henk Klappe verhaalt in zijn artikel over de wetenswaardigheden van Anna Cerfontaine-Van der Streng, de eerste lantaarnopsteker van Winschoten. Zij ontstak in navolging van haar vader voor het invallen van de duisternis de petroleumréverbères (straatlantaarns voorzien van reflectoren) waarvan een gedeelte ’s nachts in de stad bleef branden. Onmisbaar was daarbij de ronde van de nachtwacht dat het werk steeds een late aangelegenheid liet worden. Anna kwam later terecht in Huize Avondlicht aan de spreekwoordelijke Gasthuislaan waar ze 40 jaar van haar leven sleet. Op 15 maart 1962 overleed zij daar. Het is op 14 februari 2017 exact 200 jaar geleden dat het Winschoter departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, kortweg ’t Nut, werd opgericht. Ook ’t Nut bemoeide zich intensief met het opzetten van armenzorg in Winschoten en gaf de aanzetten tot de latere oprichting van Huize Avondlicht. In het tijdschrift wordt de lange geschiedenis van ’t Nut uit de doeken gedaan compleet met de daarbij horende onderdelen zoals de Nutsfröbelschool, de Nutsspaarbank en de Nutsbibliotheek, overigens instanties die inmiddels tot het verleden behoren. Want dat was ook ’t Nut, zodra er uit andere (liefst) overheidsinitiatieven iets soortgelijks voor in de plaats kwam stopte de organisatie spontaan met de verdere exploitatie. Sodem, Soddem of Sodom Robert Jalink vat in zijn verhaal keurig netjes samen wat reeds in eerdere artikelen van het tijdschrift en het Streekblad aan de orde is geweest: de naam Sodem, Soddem of Sodom, allemaal bedoeld als aanduiding voor de molenstad en de geschiedenis die daar achter ligt. In het literatuursignalement worden de boeken Storm na de Stilte over zanger, dichter, schilder en kunstemaker Harry Kwant belicht net als de Wandeling door de joodse geschiedenis van Koos Akkerman en Marianne Kruijswijk. Tevens wordt nogmaals gekeken naar de feiten over de brutale roofoverval op de Groeneveld Bank aan de Binnen-Venne in 1916 aan de hand van het boek Handen Omhoog! Dit is een overval! van auteur Sjerp Jaarsma dat vorig jaar, dus honderd jaar na dato verscheen. Het tijdschrift is ook dit keer weer een boordevol nummer geworden met genoeg gevarieerde onderwerpen en veel fotomateriaal voor een ieder die van de geschiedenis van Winschoten wil genieten. Oud Winschoten, halfjaarlijks tijdschrift over de geschiedenis van Winschoten. Jaargang 19, 2016 nr. 38. Losse nummers: prijs 7 euro.