Gemeente Oldambt wil volwaardige plaats aan tafel

Winschoten - De raad van de gemeente Oldambt heeft maandag unaniem een motie aangenomen over de totstandkoming van het nieuwe schadeprotocol gaswinning vanaf 1 juli.

Daarin wordt onder meer opgeroepen dat de raden van de twaalf aardbevingsgemeenten, Provinciale Staten en de Tweede Kamer hun colleges respectievelijk ministers moeten opdragen de gemeenten die voorheen 'buitengebied' genoemd werden een volwaardige plaats aan tafel moeten geven bij het vaststellen van het nieuwe schadeprotocol. Nu nog besluiten de twaalf aardbevingsgemeenten zonder de gemeente Oldambt over de gemeente Oldambt. Een onaanvaardbare valse start voor een nieuw schadeprotocol, aldus de gemeenteraad, dat juist beoogt het vertrouwen van de Groningers en dus ook de Oldambtsters in de overheid terug te brengen.