Samenwerking gemeente Oldambt en Menzis succesvol

Winschoten - De gemeente Oldambt en Menzis zijn eind 2016 gestart met het aanbieden van speciale zorgverzekeringspakketten aan minima. Cijfers laten zien dat deze samenwerking in het eerste jaar zeer succesvol is verlopen.

Voorheen bood de gemeente Oldambt een korting op de reguliere zorgverzekeringspakketten. Een product passend bij het gemeentelijke armoedebeleid. Hiervoor in de plaats zijn de GarantVerzorgd-pakketten gekomen. Dit zijn zorgverzekeringspakketten met extra’s voor de gemeentelijke doelgroep. De gemeente betaalt deze extra’s. Inwoners worden gecompenseerd voor hun meerkosten aan zorg en ondersteuning. Het is dan ook niet meer alleen een product dat past in het armoedebeleid, maar een product dat een belangrijke rol speelt bij overige beleidsterreinen in het sociaal domein zoals de gezondheidsbevordering en re-integratie. Het resultaat Middels een amendement heeft de raad de doelgroep verruimd naar inwoners met een inkomen tot 130 procent van de bijstandsnorm. Op basis van ervaringscijfers van collega gemeenten, die de speciale zorgverzekering al eerder hebben ingevoerd, was de verwachting dat na drie jaar zo’n 30 procent van de potentiële doelgroep gebruik maakt van de verzekering. Het eerste jaar laat een bereik zien van ruim 14 procent. Het merendeel van de verzekerden heeft gekozen voor het meest uitgebreide zorgverzekeringspakket, waarbij het eigen risico volledig is meeverzekerd. 46% bevindt zich in de leeftijdscategorie van 55 jaar of ouder. Klanttevredenheid Inwoners van Oldambt die de GarantVerzorgd-verzekering van Menzis afnemen, zijn over het algemeen zeer tevreden. Dat blijkt uit een klanttevredenheidsonderzoek, uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van Menzis onder meerdere gemeenten. Daarin scoort Oldambt een 7,8 een neemt daarmee de tweede plaats in van 105 deelnemende gemeenten. Vooral op het gebied van de administratieve verwerking, vergoedingen en declaraties is men tevreden. Verbeterpunten zien de respondenten vooral in de hoogte van de premie.