Lesley Schaper uit Winschoten volgt kwetsbare ouderen in de zorgketen

Winschoten - Een aantal studenten van de HBO-V Groningen doorloopt tijdens één stage een aantal schakels in de zorgketen. Achterliggende gedachte is onder andere om een kijkje te nemen in elkaars ‘keuken’ en te leren van elkaars werkveld. Eén van die studenten is Lesley Schaper (23) uit Winschoten.

Tijdens het samenwerkingsinitiatief 'Student volgt Cliënt' volgen de studenten niet een individuele cliënt, maar een patiëntgroep of ziektebeeld door de keten heen. Voor de regio Oost-Groningen is gekozen voor de kwetsbare oudere. Daarbij werken de zorginstellingen het Ommelander Ziekenhuis Groningen, Zorggroep Meander en Ketenzorgorganisatie Oosterlengte samen. De zorgketen die een kwetsbare oudere met een zorgbehoefte doorloopt, kan er zo uitzien: van hulp in huis, via opname in het ziekenhuis en eventueel een klinische revalidatie, weer terug naar huis of naar een woon-zorgcentrum. Volgens de studenten hebben de partners in deze keten aangegeven dat ze sterk afhankelijk zijn van elkaar, maar niet goed van elkaar te weten wat een ieder in die zorgketen kan bieden aan die kwetsbare oudere. Doel Het doel van het samenwerkingsinitiatief 'Student volgt Cliënt' is het voorkomen van omissies en overlap in de ouderenzorg door inzichtelijk te maken wat de verschillende zorginstellingen in de zorgketen de kwetsbare oudere kunnen bieden. De kortere lijntjes die zo tussen de deelnemende zorginstellingen ontstaan moet leiden tot een betere overdracht van zorg voor kwetsbare ouderen tussen de zorgverleners in de regio. Daarmee ontstaat ruimte voor verbetering in de ‘continuïteit van zorg’. Studenten in de ketenstage maken met Student volgt Cliënt kennis met diverse aspecten van ouderenzorg. Lesley Schaper is drie jaar geleden afgestudeerd aan het Noorderpoort College in Groningen, waar ze de opleiding manager verkopen reizen & frontoffice volgde. Nadien besloot ze voor een totaal andere studierichting - HBO Verpleegkundige - te kiezen. Op dit moment zit ze in het derde jaar van de Hanzehogeschool in Groningen. Ze hoopt met de pilot Student volgt Cliënt haar U2 (praktijkleerperiode) te behalen. Ze is zes weken werkzaam geweest op de afdeling neurologische revalidatie in de Veenkade. "Normaliter bestaat de stage uit 20 weken op één afdeling; wij lopen zes weken stagen op één afdeling en vervolgens weer eenzelfde periode op een andere afdeling. In ons geval dus zes weken thuiszorg, zes weken revalidatie en zes weken ziekenhuis." Volgens Lesley weten de deelnemende partijen ook dat er beter kan worden samengewerkt. Vandaar dat ze de pilot omarmen. "De zorginstellingen hebben allemaal andere kerntaken. Duidelijk is dat de samenwerking beter kan. Doel is dat er continuïteit moet zijn in de zorg." Thema's De thema’s die Lesley tijdens dit project gaat onderzoeken zijn: Angst op vallen bij kwetsbare ouderen en grensoverschrijdend gedrag in de keten. Samen met Judith van Renselaar onderzoekt ze de polyfarmacie (gebruik van vijf of meer geneesmiddelen) bij kwetsbare ouderen in de keten. Het project wordt overigens in de toekomst voortgezet. "Volgend jaar komen er weer nieuwe studenten, die onder meer verslag aan ons uitbrengen. De genoemde zorginstellingen blijven hierbij uiteraard ook intensief betrokken." En verder: "Wat de pilot echt uniek maakt is de nauwe samenwerking met alle deelnemende zorginstellingen, namelijk het leergemeenschap. Deze wordt gevormd door medewerkers uit het beroepsveld zoals de kerngroep, praktijkopleiders, werkbegeleiders, docentopleiders en studenten."