Meer gasten, maar minder overnachtingen

Winschoten - Het aantal overnachtingen in de stad Groningenis in 2016 gestegen naar 554.000, een stijging van 16 procent. In de provincie Groningen ziet Marketing Groningen dat er meer mensen komen die minder lang blijven waardoor het aantal overnachtingen licht daalt.

Landelijk steeg het aantal overnachtingen met 2,6 procent. Zo blijkt uit de cijfers van de gemeente Groningen en het CBS. In de stad Groningen is een forse stijging van overnachtingen te zien. Waren er in 2015 nog 479.000 overnachtingen in Groningen, in 2016 waren dit er 554.000 (bron: Gemeente Groningen). Zowel de hotels en campingovernachtingen stegen aanzienlijk (respectievelijk 16,2 en 9,4 procent). Maar ook bij de jachthavens en de Bed & Breakfasts was een lichte stijging te zien van zo’n 2 procent. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de provincie Groningen in 2016 een stijging van het aantal gasten met 14.000 naar 667.000 realiseerde. Het aantal overnachtingen daalde echter met 3 procent naar 1.454.000. Dit betekent dat meer mensen in de provincie hebben overnacht, maar dat ze minder lang blijven. Er gaat niets boven Groningen “Als we kijken naar het type accommodatie dan zien we dat het aantal hotelovernachtingen steeg met 11 procent, maar dat de campings en bungalowparken het moeilijker hebben. In onze nieuwe toeristische campagne ‘Er gaat niets boven Groningen’, die we begin dit jaar gestart zijn, hebben we daarom veel aandacht voor de accommodatietypes die het momenteel zwaar hebben, zodat ook zij mee kunnen profiteren van de toeristische groei”, legt Hans Poll uit. In de statistiek van het CBS zijn bed & breakfasts, een accommodatietype die in Groningen goed vertegenwoordigd is, overigens niet meegenomen.