Meer Groningers gebruiken softdrugs, overmatig drinken neemt af

Winschoten - Het cannabisgebruik onder Groningers is in het afgelopen decennium toegenomen. Dat blijkt uit de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor 2016 van GGD Groningen.

Het rapport bevat veel informatie over leefstijl, gezondheid en gebruik van de zorg. In totaal hebben ruim 16.000 volwassen Groningers deelgenomen aan het onderzoek. De meeste Groningers (76 procent) vinden dat ze een goede gezondheid hebben. Volwassen Groningers voelen zich net zo gezond als andere inwoners in Nederland. Bijna de helft (47 procent) van de Groningers heeft één of meerdere chronische ziekten, zoals een hoge bloeddruk of diabetes. Tien jaar geleden (in 2006) had 41 procent tenminste één chronische ziekte. Roken De afgelopen 20 jaar is het percentage rokende volwassenen gedaald van 39 procent in 1990 tot 25 procent in 2012. Tussen 2012 en 2016 is het percentage rokende volwassenen niet verder gedaald. In de provincie Groningen wordt, met name door volwassenen, naar verhouding meer gerookt (24 procent) dan gemiddeld in Nederland (21 procent). Cannabisgebruik In de provincie Groningen heeft 6 procent van de volwassen van 19 tot en met 64 jaar in de afgelopen maand cannabis gebruikt. De laatste 10 jaar is het maandelijks cannabisgebruik sterk toegenomen, met name in de leeftijdsgroep 19-tot 34-jarigen. In 2006 betrof dit nog 5,2 procent, maar in 2016 steekt 12 procent wel eens een jointje op. Alcoholgebruik Eén vijfde van de volwassen Groningers drinkt overmatig. Het verschil met het landelijke cijfer is minimaal (19 procent). Het overmatig alcoholgebruik onder volwassenen is de laatste tien jaar afgenomen van 25 procent in 2006 tot 20 procent in 2016. Eenzaamheid In de Gezondheidsmonitor wordt naast de beleving van de gezondheid en het gebruik van genotsmiddelen ook gekeken naar andere thema's zoals eenzaamheid. Sinds 2010 is het percentage ernstig eenzame volwassenen licht gestegen van 7,2 procent in 2006 tot 8,2 procent in 2016. Echter, volwassen Groningers voelen zich wel minder vaak ernstig eenzaam dan de gemiddelde Nederlander (9,9 procent). Over de Gezondheidsmonitor Gemeenten hebben de wettelijke taak om de gezondheid van hun inwoners in kaart te brengen, zoals is vastgelegd in de Wet Publieke Gezondheid. GGD Groningen voert deze taak uit door onder andere de vierjaarlijkse Gezondheidsmonitor, een gezondheidsenquête, af te nemen. De resultaten van het onderzoek kunnen gemeenten gebruiken bij het vormen van hun gemeentelijk gezondheidsbeleid.