Winkelgebied Winschoten scoort goed; sanering winkelmeters noodzakelijk

Winschoten - Er is een te groot aanbod aan winkels in de provincie Groningen. Dat blijkt uit het 'Koopstromenonderzoek provincie Groningen 2016-2017'. Ook in bijvoorbeeld winkelkern Winschoten is verdere sanering van winkelmeters niet te voorkomen, zo wordt gesteld.

In de gemeente Oldambt ligt zowel de vloerproductiviteit van de dagelijkse sector (levensmiddelen en dergelijke), als de niet-dagelijkse sector (onder andere elektronica, huishoudelijke artikelen en kleding) onder het landelijk gemiddelde. Dit betekent, volgens de onderzoekers, dat verdere sanering van winkelmeters niet te voorkomen is. In het koopstromenonderzoek is het winkelaanbod in 29 winkelgebieden in 23 gemeenten onderzocht. Daarbij is gebruik gemaakt van bestaande cijfers en zijn er 10.000 mensen ondervraagd. Schaalvergroting heeft zich de afgelopen decennia binnen vrijwel alle branches voorgedaan. Ook is al geruime tijd sprake van de trend van de branchevervaging (bouwmarkten, die ook planten verkopen; tuincentra ook huishoudelijke artikelen. Gebleken is eveneens dat de consument vaak op zoek is naar herkenbare winkels en formules. De laatste decennia is het aantal ketenbedrijven in winkelgebieden dan ook fors toegenomen. verder zijn er de afgelopen jaren meer buitenlandse ketens in de winkelstraten verschenen. Beleving Een van de redenen waarom de klant in een bepaald winkelgebied gaat shoppen is de ‘beleving’, die wordt bepaald door diverse elementen. Het gaat dan onder andere om de servicegraad, de parkeergelegenheid, de inrichting van de openbare ruimte, de aanwezigheid van evenementen, de kwaliteit van de (dag)horeca, technologische snufjes zoals gratis wifi en app’s met aanbiedingen. In de gemeente Oldambt bedraagt het totaal aantal vierkante meters winkelvloeroppervlak (wvo) in de detailhandel 89.530. Buiten de kern Winschoten bedraagt het aanbod 12.153 vierkante meters. Dit aanbod is met name in Scheemda te vinden. Daarnaast hebben ook diverse andere dorpen nog een beperkt winkelaanbod, zoals Finsterwolde en Bad Nieuweschans. Vergrijzing In vergelijking met het Nederlands gemiddelde zijn in de leeftijdsopbouw opvallende verschillen te constateren; er is duidelijk sprake van vergrijzing in de gemeente Oldambt. Het inkomensniveau van de gemeente Oldambt ligt iets onder het Gronings gemiddelde en 13 procent onder het Nederlandse gemiddelde. De koopkrachtbinding daarentegen ligt in Winschoten voor de dagelijkse sector iets boven het gemiddelde voor plaatsen met de omvang van Winschoten. Voor aankopen buiten Winschoten gaan de Winschoters vooral naar de stad Groningen. Daarnaast wordt ook Duitsland regelmatig bezocht. Aan de andere kant heeft Winschoten nog altijd een grote aantrekkingskracht op mensen buiten deze stad. Van iedere euro die in de niet-dagelijkse sector wordt uitgegeven komt namelijk maar liefst 50 cent van buiten de kern Winschoten. Waardering is goed De overall waardering voor het winkelgebied van Winschoten is goed. Vooral de parkeermogelijkheden en de bereikbaarheid per auto worden goed gewaardeerd. Vergeleken met de andere onderzochte kernen in de provincie scoort Winschoten uitstekend als het gaat om de inrichting en aankleding van het winkelgebied en het aanbod aan daghoreca. Het aantal winkels en de daarmee verband houdende leegstand krijgen de laagste waardering. Het centrum dient zich verder te ontwikkelen tot een aantrekkelijk winkelcentrum met een onderscheidend karakter en een volledig dagelijks en niet-dagelijks aanbod (afgestemd op het regionale verzorgingsgebied). Horeca, leisure, dienstverlening en mixfuncties versterken de positie van het centrum. Naast de al geschetste verdere sanering van winkelmeters, zullen ondernemers moeten inspelen op de trend van vergrijzing. De huidige mate van vergrijzing zal de komende jaren alleen maar verder toenemen is de voorspelling. Verder verdient de Duitse consument extra aandacht.