Nieuwe manier van afval inzamelen groot succes in Bellingwedde

Bellingwolde - De gemeente Bellingwedde heeft in 2014 een aantal doelen vastgesteld in het Grondstoffenplan 2015-2019. Zo mag het aantal kilo restaval per inwoner op 1 januari 2020 nog maximaal 100 kilo per jaar zijn, en 70 procent van alle afval moet bij de bron gescheiden worden.

Dit zijn ook de doelen die landelijk worden gehanteerd. Er is sindsdien hard gewerkt aan deze doelen en inmiddels is de hoeveelheid restafval in Bellingwedde gedaald tot 176 kilo per persoon per jaar en 69 procent van alle afval wordt gescheiden. Restafval, PMD en GFT Na een succesvolle proef in Blijham is op 1 juli 2016 gestart met het minder vaak ophalen van restafval en tegelijkertijd met het vaker inzamelen van PMD in containers. De hoeveelheid restafval per persoon per jaar is hierdoor gedaald van 199 kilo (2014) naar 176 kilo (2016). Tegelijkertijd is de hoeveelheid ingezamelde plastic, metaal en drankenkartons (PMD) per persoon per jaar bijna verdubbeld: van 18 kilo in 2014 naar 34 kilo in 2016. Hoewel de hoeveelheid ingezamelde GFT gestegen is, zit er nog wel veel GFT bij het restafval. In 2014 werd er 130 kilo GFT per persoon ingezameld en in 2016 was dit 137 kilo per jaar. Milieustraat inclusief grofvuil De hoeveelheid grondstoffen die bij de Milieustraat worden gebracht zijn ook flink gestegen; van gemiddeld 102 kilo per persoon per jaar (2014) naar 177 kilo (2016). Het verlaagde brengtarief en de lagere inzamelfrequentie van restafval heeft hier vooral aan bijgedragen. Resultaten Het aantal keer dat de restafvalcontainer gemiddeld per woning per jaar wordt aangeboden is gedaald van 10,3 keer (2014) naar 7 keer (2016). Dit heeft in 2016 voor een besparing van gemiddeld 20,38 euro per adres gezorgd ten opzichte van 2014. Wethouder Lea van der Tuin: "Mooi om te zien dat het nieuwe grondstoffenbeleid zijn vruchten afwerpt en al zoveel goede resultaten heeft opgeleverd! Uiteraard blijven we hard werken aan alle doelen van het Grondstoffenplan zodat ze op 1 januari 2020 gehaald zijn."