Lezing miMakker Stip door Petra van der Velde bij Troost & Meer

Winschoten - Petra van der Velde uit Wedde heeft eind 2015 haar miMakker (contactclown)-opleiding bij de stichting miMakkus in Eindhoven afgerond. Op 17 mei geeft ze een lezing bij Troost & Meer aan de Bosstraat 22 in Winschoten.

miMakker Stip is mede dankzij ‘clownfunding’ helemaal klaar om ingezet te worden bij mensen met contactmoeilijkheden, zoals mensen met demente of met een verstandelijke beperking, eigenlijk overal waar contact niet (meer) vanzelfsprekend is. “Contacten zijn vaak zo vluchtg. Als kleurrijk maatje (clown) mag en kun je veel meer. Je komt niet de lolbroek uithangen, maar komt op bezoek met een doel, namelijk het leggen van contact. Dat is een basisbehoefe van iedereen. We vergeten vaak elkaar echt te zien. Non-verbaal kun je bij mensen met contactmoeilijkheden soms meer bereiken dan met taal”, legt Petra uit. Contact maken “De miMakker heef de intentie om echt contact te maken. Van hart tot hart en vanuit rust en respect. Daarnaast kan de miMakker handreikingen geven aan zorgmedewerkers en familieleden ondersteunen in het contact met hun naaste. Authentek, mensgericht, nabijheid, ontmoeten, ontroeren, onbevangen en professioneel zijn de kernwaarden van de miMakker. miMakker Stip bezoekt nu al anderhalf jaar regelmatig verschillende doelgroepen zoals mensen met demente, mensen met niet aangeboren hersenletsel, de dubbelzorg afdeling en palliatieve afdeling. Haar lezingen bestaan uit een stukje achtergrondinformatie, een film en ervaringsverhalen. Ook geeft ze tips. Opgave De bijeenkomst bij Troost & Meer is van 19.30 tot 21.00 uur. De kosten bedragen vijf euro; dit is inclusief koffie of thee. Opgave via info@troostenmeer.nu of via stp@contactmakker.nl.