Colposcopie-spreekuur in het Ommelander Ziekenhuis

Winschoten - Het Ommelander Ziekenhuis Groningen geeft maandelijks een kijkje achter de schermen van het ziekenhuis. Dit keer een artikel over het colposcopie-spreekuur van de gynaecologen.

Sinds 1 januari 2017 is het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker veranderd. Baarmoederhalskanker wordt in Nederland bij 700 vrouwen per jaar vastgesteld en jaarlijks sterven er 225 vrouwen aan deze ziekte. De verwachting is dat dankzij deze verandering jaarlijks 100 gevallen van baarmoederhalskanker en 35 sterfgevallen in Nederland extra voorkomen kunnen worden. De gynaecologen van het Ommelander Ziekenhuis vinden het belangrijk dat alle vrouwen in de regio meedoen met het bevolkingsonderzoek. “Met dit onderzoek spoor je namelijk voorstadia van baarmoederhalskanker op, zodat er vroegtijdig bekeken kan worden of een behandeling nodig is”, aldus gynaecoloog Ninke Leffers. Wat is er veranderd? Vrouwen tussen de 30 en 60 jaar krijgen nog steeds een uitnodiging voor een uitstrijkje. Het onderzoek dat in het laboratorium op het uitstrijkje wordt verricht en de stappen die vervolgens genomen worden, zijn veranderd. Het uitstrijkje wordt nu eerst getest op het humaan papillomavirus, ook wel HPV genoemd. Dit is het virus dat baarmoederhalskanker veroorzaakt. Als het virus wel in het uitstrijkje zit, wordt er gelijk gekeken of er afwijkende cellen zijn. Zo ja, dan wordt een vrouw altijd verwezen naar de gynaecoloog. Naar verwachting zullen drie maal zoveel vrouwen naar de gynaecoloog verwezen worden voor nader onderzoek. “Wij begrijpen goed dat vrouwen schrikken als ze dit bericht krijgen. Daarom hebben wij als gynaecologen in het Ommelander Ziekenhuis op deze verandering ingespeeld en een speciaal colposcopie-spreekuur ingericht. Op deze manier zorgen we dat de groep vrouwen die voor nader onderzoek doorverwezen wordt, zo snel mogelijk zekerheid heeft”, vertelt Leffers. Baarmoedermond Tijdens het colposcopie-spreekuur kijkt de gynaecoloog met een colposcoop naar de baarmoedermond. Een colposcoop is een soort microscoop waarmee je afwijkingen aan de baarmoedermond beter zichtbaar maakt. Indien nodig wordt een stukje weefsel weggehaald voor nader onderzoek. Afhankelijk van de uitslag van dit onderzoek wordt dan bepaald of behandeling nodig is. Het streven is om vrouwen met een afwijkend uitstrijkje binnen 2 weken te zien voor een colposcopie. Voor reacties op dit artikel: communicatie@ozg.nl.