Burgemeester Pieter Smit de gebeten hond, terecht of onterecht? - commentaar

Winschoten - De reaguurders tikten, nadat dinsdagavond bekend was geworden dat de gemeente Oldambt bij monde van Pieter Smit had geweigerd een vergunning af te geven voor het in allerijl op poten gezette Bevrijdingsfestival Winschoten, hun vingers blauw. In niet mis te verstane bewoordingen richtten ze hun pijlen op de Oldambtster burgemeester.

Terecht of onterecht? De feiten op een rij... Stichting Promotie Winschoten (SPW) was, zoals bekend, de afgelopen dagen benaderd door enkele ondernemers uit de binnenstad van Winschoten met het verzoek of er een mogelijkheid bestond dat er alsnog een feestelijk tintje kon worden gegeven aan Bevrijdingsdag 2017. In hun ogen mocht een Bevrijdingsfestival in de Rozenstad niet ontbreken, zeker nu Winschoten gastgemeente is voor de organisatie van Vier 5 Mei. Besloten werd dan ook om wat bandjes en solisten te contracteren die het publiek op 5 mei mochten vermaken op vijf podia in de stad. De gemeente Oldambt zette bij monde van Pieter Smit echter een streep door de plannen. Als argument voert Smit aan dat bij de organisatie van dergelijke evenementen advies nodig is van politie, brandweer en de Veiligheidsregio. Op 5 mei zouden onder meer te weinig agenten opgetrommeld kunnen worden om de veiligheid te garanderen. Ook de suggestie om podium Marktplein te schrappen en om extra beveiligers in te huren werd van tafel geveegd. De organisatie erkent dat de plannen voor het festival laat bekend werden gemaakt, maar zegt dat niet eerder een vergunning kon worden aangevraagd omdat het gemeentehuis vanwege Koningsdag en 1 mei gesloten was. Daarnaast voert de organisatie, Stichting Promotie Winschoten (SPW), als reden aan dat men pas in een heel erg laat stadium is geïnformeerd over het ontbreken van activiteiten. Desondanks had het Bevrijdingsfestival door kunnen gaan, volgens SPW, want ‘Waar een wil is, is een weg’. Dat de SPW er pas laat achter kwam dat er op muzikaal gebied voor 5 mei niets was georganiseerd in Winschoten is vreemd. Dat is namelijk algemeen bekend. Het gezegde 'Waar een wil is, is een weg' klopt, maar niet in dit geval. Smit is gebonden aan regels. Voor de organisatie van een dergelijk evenement dient de vergunning simpelweg ruim anderhalve maand van tevoren te worden ingediend. De burgemeester kan, ook nu niet, over zijn hart strijken en wel de vergunning afgeven. Mocht er zich wel een incident voordoen, dan zijn de rapen gaar. Bovendien, als Smit wel groen licht had gegeven voor het Bevrijdingsfestival Winschoten, dan was het hek van de dam geweest. Iedere organisatie in welk dorp van de gemeente dan ook had dan op elk gewenst tijdstip een evenement op poten kunnen zetten. Hoezo wij geen vergunning? En het Bevrijdingsfestival in Winschoten dan? Rest niets anders dan uithuilen en opnieuw beginnen. En voor wie toch een feestje wil; Arriva zet extra bussen en treinen in van en naar de stad Groningen, waar de organisatie van het Bevrijdingsfetival aldaar wel op tijd was met het aanvragen van een vergunning. Arjan Brondijk