Waar is het bevrijdingsfeestje? Niet in Winschoten

Winschoten - De gemeente Oldambt heeft bij monde van burgemeester Pieter Smit de vergunning geweigerd voor het organiseren van het eerste Bevrijdingsfestival in Winschoten op 5 mei. Als reden geeft de gemeente op dat de organisatie te laat was met de aanvraag en dat er op genoemde datum te weinig personeel van politie en brandweer voorhanden was, om de veiligheid van het evenement te kunnen garanderen.

Gisteravond is er in een spoedzitting tussen organisatie en gemeente nog gesproken over mogelijke inzet van extra beveiligers door een professionele organisatie, alsook de bottleneck - podium Marktplein - te cancelen. De gemeente c.q. burgemeester Pieter Smit bleef, volgens Jos Offenberg, één van de organisatoren, echter bij het standpunt dat de veiligheid in het geding was en de aanvraag te laat was ingediend. Offenberg: "Het is een grote domper voor de organisatie en voor Winschoten, dat nu verstoken blijft activiteiten op 5 mei." De organisatie erkent dat het ‘kort dag’ was voor het verkrijgen van een vergunning, maar voert onder meer als reden aan dat de 'gemeente' sinds 27 april gesloten was in verband met Koningsdag, waardoor pas laat contact kon worden gelegd. Daarnaast is de organisatie, Stichting Promotie Winschoten, wel in een heel erg laat stadium geïnformeerd over het ontbreken van activiteiten. Maar de organisatie is ook van mening dat het gezegde ‘Waar een wil is, is een weg’ negatief voor haar is uitgevallen.