Kinderboerderij Bad Nieuweschans is klaar voor de toekomst

Bad Nieuweschans - Kinderboerderij Bad Nieuweschans is klaar voor de toekomst. Zo is onder meer het bestuur weer compleet.

Nadat vorig jaar twee bestuursleden opstapten, bestond het bestuur uit vier personen: Gertrud Smit-Folten (voorzitter-penningmeester), Janske Bleker, Henk de Jonge en Ela Heikens. In de vergadering van 3 april is besloten ook Arjan Seijgers en Carolijn Huiskamp-Suijs te benoemen tot lid van het bestuur. Het dierenbestand is ook uitgebreid. De vier drachtige schapen zorgden voor negen lammetjes, waarvan drie ooitjes. Ook de eerste zes geitjes zijn geboren (vier ooitjes en twee bokjes). Er is nog één dame in de kraamkamer. Verder is met Pasen, in het kader van NL doet, flink geklust door een aantal vrijwilligers. Ook zijn afspraken gemaakt met obs Houwingaham om regelmatig samen activiteiten mogelijk te maken. Opvallen was overigens dat tijdens NL doet geen één Schansker klusser zich had aangemeld om te helpen. De kinderboerderij aan de Langakkerschans 20B is alle dagen open, bij gelegenheid ook de kinderclub. Meer informatie op www.kinderboerderijnieuweschans.nl. Ook kan men voor vragen terecht bij de kinderboerderij zelf.