Leerlingen Dollard College in de priezen

GRONINGEN - In het gebouw van de Groninger archieven werden vrijdag 21 april de prijzen uitgereikt van de eenentwintigste ‘Pervinzoale Grunneger Schriefwedstried’. Deze feestelijke bijeenkomst werd gepresenteerd door Henk Scholte. De prijzen werden uitgereikt door Jan Groenbroek van Stichting ‘t Grunneger Bouk.

Groenbroek was verheugd over het grote aantal inzendingen en het deed hem vooral deugd dat er deze keer ook weer heel wat bijdragen van de jeugd waren. Dat was met name te danken aan een aantal docenten van het Dollard College uit Winschoten dat het Gronings een warm hart toedraagt.

Het werd de jury, bestaande uit Douwe van der Bijl, Fieke Gosselaar en Bert Weggemans, niet gemakkelijk gemaakt, want het niveau van de inzendingen was zowel in de categorie proza als poëzie erg hoog. Wat hen vooral opviel, was de grote variatie aan onderwerpen. Van heel dicht bij huis waren er onderwerpen als het geluk van kinderen, ouders of grootouders, maar ook de angst voor het brute geweld waarmee de Groninger aarde zich soms laat horen en voelen. En ook schreef men over onderwerpen zoals de wereldpolitiek.

Bij de jeugd waren er in de categorie poëzie drie prijzen. De eerste prijs was voor Alex Blok (Scheemda), de tweede prijs voor Kaylee Beertema (Winschoten) en de derde prijs voor Giovanny Brugge (Oude Pekela). In de categorie proza was de eerste prijs voor Trijnko Pelgrim (Oude Pekela) en in de categorie poëzie was de eerste prijs voor Reinder Willem Hiemstra (Middelstum).