Tsjernobylkinderen onderweg naar Oldambt

WINSCHOTEN - Ruim twintig kinderen uit Wit-Rusland komen zaterdag aan in de gemeente Oldambt. Ze verblijven hier tot en met 17 juni.

Mensen in Wit-Rusland hebben, nu jaren later, nog steeds te lijden onder de gevolgen van de kernramp in Tsjernobyl. Het verblijf in Nederland heeft een gunstig effect op de gezondheid van de kinderen. De in totaal 24 kinderen, de leerkracht en de tolk worden ondergebracht bij diverse gastgezinnen in Winschoten, Heiligerlee, Westerlee, Scheemda, Midwolda, Finsterwolde en Drieborg.

Tijdens het verblijf in Nederland gaan de kinderen gewoon naar school. Zij krijgen les van hun eigen Wit-Russische juf. Gedurende deze zeven weken vinden verder verschillende culturele en sportieve activiteiten plaats.

‘Uw Schoenmaker’ R. Schriemer uit Winschoten heeft een actie gehouden voor de Stichting Hulp aan Tsjernobylkinderen Oldambt, die het verblijft heeft georganiseerd. Hij plaatste een collectebus in zijn zaak waar mensen geld in konden doen. Donderdag werd de bus overhandigd aan de stichting, en bleek er 425,00 euro in te zitten.

De Stichting is helemaal afhankelijk van de financiële donaties, opbrengsten uit acties en van sponsoring door bedrijven en andere instanties. Het was dus een welkome gift.

Meer informatie over de stichting: www.tsjernobyloldambt.nl/.