Helft jongeren Oldambt komt rond met geld

WINSCHOTEN - Jongeren in Oldambt gaan over het algemeen goed met geld om. Dit blijkt uit een onderzoek dat onderzoeksbureau KWIZ heeft uitgevoerd in opdracht van gemeente Oldambt.

KWIZ onderzocht middels een steekproef hoe jongeren tussen 18 en 27 jaar in Oldambt omgaan met geld. Dit gebeurde via een vragenlijst. Daarnaast zijn er gesprekken gevoerd met leerlingen van de Campus in Winschoten en met professionals en vrijwilligersorganisaties, zogeheten ketenpartners, die actief zijn in de schuldhulverlening.

Aan de jongeren is onder andere gevraagd hoe zij hun eigen financiële situatie ervaren en aan welke ondersteuning zij eventueel behoefte hebben.

Vaker leningen

Over het grote geheel kan volgens de onderzoekers geconstateerd worden dat jongeren in Oldambt goed met geld omgaan. Ze sparen vaak met een doel en weten wat ze maandelijks kunnen uitgeven.

Bijna de helft van de respondenten komt gemakkelijk rond met hun geld. 19% komt moeilijk rond. Het aantal jongeren dat rood staat komt redelijk overeen met het landelijke beeld. In Oldambt hebben wel meer jongeren een lening.

Schulden

De meeste betalingsachterstanden zijn terug te zien bij de zorgverzekering (53%), belastingdienst (28%), boetes (14%) en vaste lasten (11%). Slechts een klein deel meldt zich bij de professionele schuldhulpverlening (7%). Jongeren vinden de rol van hun ouders het belangrijkst wanneer zij spreken over financiële opvoeding.

De meeste jongeren die deelnamen aan het onderzoek gaven aan geen grote geldproblemen te hebben. Ketenpartners geven aan dat er wel veel jongeren in de gemeente wonen met schulden. De jongeren zien dit zelf niet altijd zo. Het is daarom essentieel om aan te sluiten bij de belevingswereld van de jongeren. Zij vragen een andere vorm van ondersteuning dan volwassenen.

Voorlichting

Om jongeren goed te ondersteunen en daarmee de preventietaak goed uit te voeren is het advies van de onderzoekers om financiële begeleiding voor en door jongeren in te richten. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een budgetcoach/budgetmaatje.

Ook wordt het advies gegeven voorlichting te bieden aan jongeren over onder andere het afsluiten van een lening of de financiële gevolgen wanneer een jongere de leeftijd van 18 jaar bereikt.

Een andere oproep vanuit het onderzoek is aan de banken; banken moeten ingrijpen wanneer jongeren rood staan en strengere eisen stellen voor het aangaan van leningen onder deze doelgroep.

Het rapport, met de uitkomsten van het onderzoek, wordt binnenkort met de gemeenteraad besproken om gezamenlijk te bepalen welke vervolgacties georganiseerd worden.