Sint Vitusschool schenkt Palmpasen-stokken aan patiënten Lucas-ziekenhuis

Winschoten - Kinderen van de Sint Vitusschool in Winschoten hebben zondag, tijdens Palmpasen, een bezoek gebracht aan het plaatselijke Lucas-ziekenhuis om daar patiënten te bezoeken.

Op school hadden de leerlingen Palmpasen-stokken gemaakt. Deze werden aan de patiënten cadeau gedaan. Voorafgaand aan dit bezoek werd Palmpasen gevierd in de Sint Vituskerk.