Scholenprogramma ‘Op zoek naar de Blije Vis’ van start

Winschoten - De Waddenvereniging, It Fryske Gea en Groen Doen hebben een start gemaakt met het scholenprogramma ‘Op zoek naar de Blije Vis’, een educatief programma voor leerlingen uit de hoogste groepen van de basisschool.

Het programma staat in het teken van de toekomstige Vismigratierivier. De Vismigratierivier is een uniek natuurproject dat er voor zorgt dat trekvissen weer 24/7 tussen de Waddenzee en het IJsselmeer kunnen zwemmen. Door de bouw van de Afsluitdijk in 1932 hebben ze dat tientallen jaren niet gekund. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de natuur in het IJsselmeer en de Waddenzee. De officiële start van het scholenprogramma is in 2018. Geïnteresseerde scholen kunnen via het platform Vrienden van de Blije Vis (blijevis.nl) hun interesse voor het scholenprogramma kenbaar maken. Deelname aan het scholenprogramma is pas vanaf volgend jaar weer mogelijk.