Het Taalhuis spreekt aan; doel ruimschoots gehaald

Winschoten - Met 105 deelnemers en 42 vrijwilligers zijn de eerste maanden van het Taalhuis in Oldambt een groot succes. Doelstelling voor het eerste jaar (september 2016 tot september 2017) was het aantrekken van ten minste 40 taalvrijwilligers die 100 deelnemers ondersteunen. Dit doel is in maart al behaald.

Wethouder Bard Boon: “Mooi om te zien dat er zoveel mensen bereid zijn om anderen te helpen, maar vooral mooi om te zien dat zoveel mensen van het Taalhuis gebruik maken om in zichzelf te investeren. Blijkbaar hebben wij met onze samenwerkingspartners een concept gecreëerd dat onze inwoners aanspreekt en belangrijk vinden. Goed kunnen lezen en schrijven vergroot de kans op een gezond en gelukkig leven.” Taalvrijwilligers De gemeente Oldambt is in oktober 2016 gestart met het concept Taalhuis. Het Taalhuis vormt een fysieke plek in de bibliotheek in Cultuurhuis De Klinker waar taalvrijwilligers en deelnemers elkaar kunnen ontmoeten. De taalvrijwilligers spelen een cruciale rol. Zij helpen mensen één op één of in een klein groepje om beter te leren lezen, schrijven, rekenen of met de computer te werken en worden opgeleid en gecoördineerd door een coördinator. De coördinator draagt zorg voor de begeleiding van de vrijwilligers die ingezet worden voor de diverse taalactiviteiten. Bestrijding laaggeletterdheid Met het opzetten van onder andere het Taalhuis wil de gemeente laaggeletterdheid bestrijden. In Oldambt heeft zo’n 15 procent van de inwoners moeite met lezen en schrijven. De aanpak van laaggeletterdheid is een samenwerking tussen Noorderpoort, Sociaal Werk Oldambt, Stichting Lezen & Schrijven, Humanitas en Biblionet onder regie van de gemeente Oldambt. Samen met deze organisaties, de coördinator en de taalvrijwilligers hoopt de gemeente de inwoners die moeite hebben met lezen en schrijven te blijven ondersteunen.