Veiligheidsregio Groningen en Waterbedrijf Groningen tekenen intentieverklaring

Winschoten - Peter den Oudsten, voorzitter van Veiligheidsregio Groningen (VRG) en Riksta Zwart, directeur van Waterbedrijf Groningen (WBG) hebben vrijdag de afspraken die al geruime tijd van kracht zijn bevestigd door middel van een intentieverklaring.

VRG en WBG maken beide gebruik van het waterleidingnetwerk dat in de provincie Groningen ligt. De intentieverklaring geeft aan dat er rekening gehouden wordt met elkaars belangen. Voor het Waterbedrijf Groningen betekent dit het leveren van schoon en veilig drinkwater en voor Veiligheidsregio Groningen betekent dit het leveren van voldoende bluswater. De verklaring geeft aan dat er gezocht wordt naar een gedeelde meest wenselijke toekomstvisie op het distributienet en de daarbij behorende bluswatervoorziening.