Agrarische jongeren in Groningen verdiepen zich in biologische landbouw

Winschoten - De provincie Groningen is actief bezig om biologische landbouw te stimuleren. Ook bij jongeren is er interesse in biologische productie. Het Gronings Agrarisch Jongeren Kontact (GrAJK) heeft daarom samen met de provincie een project opgezet om jongeren kennis te laten maken met de biologische sector.

In het project worden excursies en informatiebijeenkomsten georganiseerd, zodat de jongeren bij biologische boeren kunnen zien hoe het er in de praktijk aan toe gaat. Vervolgens kunnen de jongeren onderzoeken of biologisch ondernemen interessant kan zijn voor het eigen bedrijf. Doel is rond de 150 jongeren te bereiken met dit project. Biologische landbouw Een onlangs uitgevoerde enquête van het GrAJK onder haar leden bevestigde het beeld dat biologische landbouw niet onder alle jongeren leeft. Toch kwam ook duidelijk naar voren dat een flink aantal jongeren graag aan de slag wil met biologische landbouw. Het GrAJK en de provincie hopen met excursies en informatiebijeenkomsten deze groep jongeren te motiveren om aan te sluiten bij het lopende programma Biologische landbouw van de provincie Groningen. Onbekend maakt onbemind Het GrAJK gaf aan dat het lopende programma nog niet helemaal aansluit bij haar leden. Jongeren zitten vaak in de fase van bedrijfsovername en verdere bedrijfsontwikkeling. Biologische landbouw is dan niet altijd een overweging. Jonge agrariërs hebben vaak vooroordelen over biologisch. In het onderwijs wordt nog weinig aandacht aan dit onderwerp geschonken. De provincie is in gesprek met opleidingen op agrarisch gebied om dit te veranderen.