Lieftinghsbroek heeft eigen beheerplan

Vlagtwedde - Lieftinghsbroek, het enige Natura 2000-gebied in Groningen, heeft een eigen beheerplan gekregen. In dat plan staat wat er nodig is om ervoor te zorgen dat het karakteristieke blauwgrasland in Lieftinghsbroek en soorten als de gevlekte orchis, blauwe knoop, biezenknoppen en moerasviooltje er kunnen blijven groeien.

Het beheerplan voor Lieftinghsbroek is vastgesteld door het college van Gedeputeerde Staten. Lileftingshbroek is één van de 160 Natura 2000-gebieden in Nederland, die deel uitmaken van een samenhangend netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. Lieftinghsbroek is het enige Natura 2000-gebied dat volledig binnen de provincie Groningen ligt. Het natuurgebied Lieftinghsbroek is ongeveer 20 hectare groot. Het is eigendom van Natuurmonumenten en maakt deel uit van het Ruiten Aa-gebied in Oost-Groningen. Het gebied kent een rijke geschiedenis: de oudste vermelding van 'erve Liefsting' dateert uit 1474. Ooit was Liefthingsbroek twee keer zo groot en bestond het uit bos en hooilanden. Veel van het hooiland is langzaamaan dichtgegroeid met bos, maar het huidige blauwgrasland getuigt nog van het beheer als hooiland in het verleden. Hier bloeien karakteristieke soorten als gevlekte orchis, blauwe knoop, biezenknoppen en moerasviooltje . Ontwikkelen Natuurmonumenten beheert het bos al tientallen jaren. De natuurorganisatie laat het bos zich een natuurlijke wijze ontwikkelen. Voor een eeuwenoud gebied als het Lieftinghsbroek met haar vele planten en dieren is dit beheer van niets doen in het bos voldoende. Voor het blauwgrasland volstaat het periodiek maaien en afvoeren van de vegetatie om de natuurwaarde te behouden. Het recente herstel van de waterhuishouding en de inrichting van de omgeving als natuurgebied zorgen ervoor dat het bos behouden blijft en zich verder kan ontwikkelen. Dat is niet alleen gunstig voor recreanten, maar ook voor de lokale ondernemers. Zo blijft het Lieftinghsbroek een prachtig, natuurlijk bos dat als parel in de ketting van de Ruiten Aa ruimte biedt aan plant en dier. Westerwolde Door zijn kwetsbaarheid is het Lieftinghsbroek voor mensen niet vrij te betreden. Maar vanaf de vele wandel- en fietsroutes door Westerwolde is het wel goed te zien. Ook worden er excursies in het gebied georganiseerd.