Provincie gaat monumenten in Groningen in kaart brengen

Winschoten - De provincie Groningen gaat Groninger monumenten in kaart brengen in een zogeheten 'erfgoedmonitor'. Het is de bedoeling dat alle monumenten in de provincie in een database komen te staan, met daarin de staat van onderhoud en de eventuele kosten die nodig zijn om de panden te restaureren.

De provincie heeft eerst een proef uitgevoerd in de toekomstige gemeente Midden-Groningen. Daarbij zijn bijna 900 gebouwen in kaart gebracht. Het is nu de bedoeling dat dit voor de hele provincie gebeurt. Met de erfgoedmonitor wil de provincie in beeld krijgen hoe het staat met het onderhoud van het erfgoed en volgen hoe dit zich ontwikkelt. De provincie hoopt dit in 2019 voor alle Groninger monumenten in beeld te hebben. De provincie en gemeenten gebruiken de uitkomsten om inzichtelijk te maken welke keuzes de provincies moet maken voor het erfgoed in onze provincie.