In gesprek met de provincie over energie van de toekomst

Winschoten - De provincie Groningen gaat in gesprek met haar inwoners om nieuw beleid voor duurzame energie te vormen. De bijeenkomsten vinden verspreid door de provincie plaats. De gedeputeerden Nienke Homan en Fleur Gräper-Van Koolwijk zijn hierbij aanwezig.

Zij horen graag de mening van Groningers over hoe het nieuwe energiebeleid vanaf 2020 er voor moet zorgen dat in 2035 zestig procent van alle energie duurzaam wordt opgewekt en dat Groningen in 2050 honderd procent duurzame energie gebruikt. Naast energiebesparing zullen alle vormen van duurzame energie nodig zijn om dat te bereiken, zoals biomassa, windenergie, zonne-energie en duurzame warmte. Bewonersbijeenkomsten De bewonersbijeenkomsten starten allemaal om 19.30 uur. De gedeputeerde licht de ambitie van de provincie toe en met het energiespel van Entrance worden de dilemma’s in de energieopgave in het landschap verkend. Deelnemers kunnen de provincie ideeën en suggesties aanreiken voor passende spelregels rondom bijvoorbeeld zon en wind. Per avond kunnen maximaal 35 deelnemers aanwezig zijn, zodat er zorgvuldig actief met elkaar van gedachten gewisseld kan worden. Er zijn onder meer bijeenkomsten in Oude Pekela (mfc De Binding, 13 april) en in Winschoten (De Klinker, 20 april). Aanmelden Er is plaats voor 35 mensen. Aanmelden voor de bijeenkomsten kan via https://www.provinciegroningen.nl/actueel/dossiers/duurzame-energie/praat-mee-over-duurzame-energie/