Leger des Heils viert Goede Vrijdag en Pasen

Winschoten - Het Leger des Heils Winschoten houdt op Goede Vrijdag en Pasen sameneenkomsten. De bijeenkomst op 14 april in het korpsgebouw begint om 19.00 uur.

Majoor Tineke van Huffelen leidt deze plechtigheid, die een ingetogen karakter krijgt. In de samenkomst wordt het passieverhaal volgens Marcus gelezen, en zijn er bloemen en kaarsjes bij het kruis. Zondag 16 april start de paasmorgendienst om 10.00 uur aan de Dr. D. Bosstraat 16 in Winschoten. Er wordt dan onder meer het verrijzenisverhaal uit de Bijbel voorgelezen.