Gemeente Oldambt gastgemeente Stichting Vier 5 mei

Winschoten - De gemeente Oldambt is in april en de eerste dagen van mei gastgemeente van de Stichting Vier 5 mei in de provincie Groningen. Deze stichting organiseert de viering van de vrijheid in de provincie Groningen.

Jaarlijks benadert de stichting een gemeente om samen het programma rondom Vier 5 mei te vullen. Oldambt heeft hierop positief gereageerd en het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt gevraagd de activiteiten binnen de gemeente te coördineren. In samenspraak met veel organisaties binnen de gemeente is een programma samengesteld, dat op 5 april geopend wordt. Joodse geschiedenis In het Oldambt ligt de nadruk op de Joodse geschiedenis. In Winschoten was een grote Joodse gemeenschap van meer dan 400 mensen (10 procent van de bevolking). In 1942, toen overal in Nederland de Joden in grote getale naar Westerbork werden gedeporteerd, werden ook veel Winschoter Joden weggevoerd. Jaarlijks in november wordt hun gang naar het station herdacht. Dit jaar wordt vooral aandacht besteed aan de betekenis van de Joden voor de geschiedenis van het Oldambt door de eeuwen heen. Programma opening Op woensdag 5 april om 15.30 uur begint het openingsfeest in het Cultuurhistorisch Centrum Oldambt. Burgemeester Pieter Smit van de gemeente Oldambt zal het eerste exemplaar van de nieuwe Wandeling Joodse geschiedenis van Winschoten in ontvangst nemen. Na de overhandiging gaan de genodigden onder leiding van een van de Winschoter stadsgidsen naar cultuurhuis De Klinker wandelen. Onderweg laten de stadsgidsen plaatsen van Joodse herinnering zien. Filmportretten In cultuurhuis de Klinker worden de genodigden ontvangen door Anna van der Molen, de nieuwe directeur van het Oorlogs- en Verzetscentrum Groningen (OVCG). Zij zal de nieuwe tentoonstelling over de Tweede Wereldoorlog in het Oldambt presenteren. Drie filmportretten over de oorlog in het Oldambt en de nasleep daarvan, beleven hun première. Deze films, die Liefke Knol maakte in opdracht van het OVCG, zijn onderdeel van de tentoonstelling.