Ruim 7,6 ton voor maatregelen tegen bodemdaling

Scheemda - De Commissie Bodemdaling heeft in 2016 een bedrag van 768.046 euro toegekend aan de voorbereiding en uitvoering van preventieve maatregelen als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning in de provincie Groningen. Daarmee komt het totaal uitgekeerde bedrag sinds

1984 op 307 miljoen. Dit staat in het onlangs verschenen jaarverslag over 2016 van de Commissie Bodemdaling door aardgaswinning. Deze Commissie beoordeelt welke maatregelen noodzakelijk zijn om effecten als gevolg van bodemdaling door aardgaswinning te voorkomen en bekijkt welke kosten in aanmerking komen voor vergoeding. De instelling van de Commissie Bodemdaling komt voort uit twee overeenkomsten die in 1983 zijn afgesloten tussen de provincie Groningen en de NAM en het Rijk en de NAM. 14 Verzoeken In 2016 zijn 14 verzoeken om schadevergoeding gehonoreerd. Het uitgekeerde bedrag van 0,77 miljoen is in hoofdzaak besteed aan de bouw van een gemaal en sluis bij Usquert en aan de exploitatie van 8 bodemdalingsobjecten. Verder zijn bedragen besteed aan onderzoek, voorbereiding en uitvoering van bodemdalingsmaatregelen in opdracht van de waterschappen in Groningen. Het uitgekeerde bedrag is in 2016 lager dan gebruikelijk omdat een deel van de in 2016 toegekende vergoedingen in het boekjaar 2017 is uitbetaald. Nieuwe verplichtingen Van het in de bodemdalingsovereenkomst tussen de Provincie en de NAM vastgestelde bedrag van 852 miljoen op prijspeil 2016, is na aftrek van toezeggingen en reserveringen nog 454 miljoen beschikbaar voor nieuwe verplichtingen. Van het in de overeenkomst tussen het Rijk en de NAM vastgestelde bedrag van 50 miljoen op prijspeil 2015, is thans nog 36 miljoen beschikbaar. Het jaarverslag is te vinden op www.commissiebodemdaling.nl.