Open dag Evangelisch College in Winschoten

Winschoten - Het Evangelisch College stelt in april en mei haar lessen van de ETS-Bijbelcursus open voor geïnteresseerden. Op 4 april is de eerste open dag in Winschoten.

Als onderdeel van het Evangelisch College, een landelijk christelijk opleidingsinstituut, biedt de Evangelische Toerusting School (ETS) een interkerkelijke Bijbelcursus aan op 50 locaties in Nederland.Jaarlijks volgen meer dan 1000 cursisten deze cursus. De ETS-Bijbelcursus helpt mensen de Bijbel beter te leren kennen, begrijpen, toe te passen en te groeien in geloof. In de lessen wordt onder meer aandacht besteed aan de achtergronden, context, thema's, moeilijke passages en de hoofdlijnen van elk Bijbelboek. De inhoud van de cursus is verdeeld over vier cursusjaren waarin alle Bijbelboeken van het Oude en Nieuwe Testament aan bod komen. Meestal wordt per les één Bijbelboek behandeld. Winschoten Ook in Winschoten wordt de ETS-Bijbelcursus aangeboden. De lessen vinden plaats op de eerste en derde dinsdag van de maand, van 19.30 tot 22.00 uur, in 't Venster aan de Azaleastraat 16A. De lessen Oude Testament worden verzorgd door Riny Joustra en de lessen Nieuwe Testament door Arend Kroes. Geïnteresseerden zijn uitgenodigd om vrijblijvend een les bij te wonen. Aanmelden hiervoor gaat via de website: www.evangelisch-college.nl/opendag.