Bijeenkomst initiatiefgroep Goud voor mekaar in HJCW

Winschoten - Initiatiefgroep Goud voor mekaar houdt dinsdag 18 april, rond het thema 'Zorg, wonen & voeding: het kan anders', een bijeenkomst in de Harbour Jazz Club Winschoten (HJCW) aan de Havenkade-Oost 3, aanvang 20.00 uur.

Goud voor mekaar heeft om te inventariseren wat de specifieke wensen en verwachtingen zijn van de vele belangstellenden in dit burgerinitiatief een enquête opgesteld. “Er zijn al een behoorlijk aantal antwoorden binnengekomen, maar onze pretentie is om nog meer te verzamelen”, zegt Paul van der Veldt, één van de initiatiefnemers. Goudvoormekaar wil woon- en zorgmogelijkheden realiseren in het Oldambt, met daarbij behorende andere zorg en betere voeding in Oost-Groningen. Meer informatie op www.goudvoormekaar.nl. Voor wie de enquête wil invullen: https://www.survio.com/survey/d/F7F7O9M5Y6A9U6F2Y