Start aanleg Buurtpark in Verzetsbuurt Finsterwolde

Finsterwolde - Er wordt vrijdag 7 april een begin gemaakt met de aanleg van het 'Buurtpark' in de Verzetsbuurt in Finsterwolde. De officiële starthandeling van het park is om 15.00 uur.

Bewoners van de Verzetsbuurt maakten zelf een plan om de leefbaarheid van hun buurt te verbeteren. De werkgroep van de buurtbewoners heeft met ondersteuning van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, Landschapsbeheer Groningen en met hulp van de gemeente Oldambt en woningcorporatie Acantus gezorgd voor de financiering van het plan. De uitvoering kost ruim 115.000 euro. Initiatief Na de sloop van woningen, school en sporthal, was het braakliggende terrein aan de Schwertmannweg en Schoolstraat een doorn in het oog voor veel bewoners. Ze namen in 2015 het initiatief, vormden een werkgroep en maakten zelf een plan om dit gebied in te richten tot een park met voetpaden, een ontmoetingsplek voor jong en oud en een speelplek voor de kinderen. Er is veel aandacht besteed aan de inbreng van de buurtbewoners. De voorbereiding heeft nogal wat tijd en energie gekost, omdat de werkgroep met veel partijen tot overeenstemming moest komen en om de financiering rond te krijgen. Dit heeft ertoe geleid dat op de laatste inspraakavond iedereen zich in het plan kon vinden. Veel bewoners hebben zich opgegeven om te helpen met de aanleg en onderhoud van het park. Na de starthandeling wordt begonnen met de grondwerkzaamheden, de aanleg van de paden, het prieel, de natuurspeelplekken en de aanplant van het groen. Naamgeving van het park Met de officiële starthandeling krijgt het park ook een naam: Harm Luppenspark. In overleg met de buurtbewoners is besloten het park deze naam te geven die aansluit bij de historie van Finsterwolde. Het park is onderdeel van de Verzetsbuurt, waarin alle straten zijn vernoemd naar in de oorlog opgepakte en omgekomen communisten/verzetsmensen. Naar Harm Luppens is als enige destijds geen straat vernoemd, omdat zijn ouders en weduwe dat emotioneel niet aankonden. Er is de afgelopen tijd meermalen overleg geweest met familie van Harm Luppens en ze stellen de naamgeving van het park zeer op prijs. Februaristaking Na de Februaristaking op 25 en 26 februari 1941 in Amsterdam werden in Groningen talrijke communisten gearresteerd, nadat zij ook hier tegen de Jodenvervolging hadden geprotesteerd. In Finsterwolde ging het om 9 mannen, onder wie Harm Luppens. Na hun arrestatie en gevangenneming werden zij naar Duitse concentratiekampen getransporteerd. Daar kwamen de meesten onder verschrikkelijke omstandigheden om het leven. Harm Luppens, destijds 28 jaar stierf als eerste van hen op 15 maart 1942 in het concentratiekamp Sachsenhausen. Slechts twee mannen keerden na de bevrijding levend terug naar huis.