Rechtszaak FNV tegen Synergon dient woensdag

Winschoten - FNV Overheid heeft een rechtszaak aangespannen tegen Synergon uit Winschoten. De zaak dient woensdag vanaf 13.00 uur voor de Rechtbank Noord-Nederland. De vakbond eist dat Synergon de werktijdenregeling respecteert en teveel gewerkte uren door SW-medewerkers gaat uitbetalen.

Zo’n 80 SW-medewerkers van Synergon, die gedetacheerd zijn bij Rensel Metaal, werken volgens de vakbond onder druk van de inlener sinds september 2015 structureel 2,5 uur per week teveel zonder doorbetaling of compensatie in tijd. FNV-bestuurder Gea Lotterman: "Het kan gewoon niet dat Synergon onder druk van een inlenend bedrijf en zonder instemming van de ondernemingsraad, afspraken zomaar terzijde schuift." Koffie- en theepauze De FNV zegt dat de 80 medewerkers van Synergon in april 2015 werden gedetacheerd bij Rensel Metaal. "De medewerkers werd verzekerd dat hun dienstverband bij Synergon bleef bestaan en daarmee ook hun rechten en plichten. Rensel Metaal vond dat de doorbetaalde koffie- en theepauze van de SW’ers van 2 keer 14 minuten per dag maar in hun eigen tijd moest. Daarmee dwong het bedrijf de SW’ers vanaf september 2015 langer door te werken om aan hun uren te komen." In april 2016 voerden de SW-medewerkers van Synergon nog actie bij Rensel Metaal om aan te geven dat ze het niet langer pikten. Er werken zo’n 1100 werknemers bij Synergon, waarvan 80 bij Rensel Metaal in Winschoten. In de overige detacheringssectoren van Synergon worden, zover bekend, wel de pauzeafspraken nageleefd.